Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Sărat în parteneriat cu Spitalul Râmnicu Sărat, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul intitulat „Dotarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat”, cod SMIS: 127020, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară:
”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1: “Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi”, Operaţiunea 8.1.A: ”Ambulatorii”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul principal al proiectului este echiparea şi dotarea Ambulatoriului Integrat aparţinând Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat în scopul îmbunătăţirii calităţii infrastructurii de asistenţă medicală ambulatorie şi al
asigurării unui acces sporit şi egal al cetăţenilor la servicii de sănătate, cu impact sporit asupra persoanelor sărace.
Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere:
– Dotarea ambulatoriului cu 73 de echipamente medicale performante şi dispozitive medicale, care vor contribui în mod direct la îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei serviciului medical ambulatoriu, precum şi la diversificarea investigaţiilor ce pot fi realizate la nivelul unităţii medicale;
– Beneficiarii de infrastructură medicală modernizată şi dotată: 82.030 prezentări în ambulatoriu;
– Număr de ambulatorii modernizate şi dotate : 1.
Rezultate aşteptate:
-Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat dotat cu echipamente medicale performante;
-Facilitarea și asigurarea accesului egal al cetățenilor la serviciile de sănătate în regim ambulatoriu prin realizarea unui sistem sanitar modern și eficient;
-Reducerea numărului de spitalizări pentru pacienții care nu necesită îngrijire medicală/supraveghere permanentă
prin dotarea ambulatoriului cu aparatură performantă, care permite efectuarea unui număr mai mare de investigații decât în prezent, într-un timp mai scurt și cu o acuratețe mai ridicată;
-Scăderea timpului de diagnosticare și tratament, prin dotarea ambulatoriului cu echipamente și dispozitive de ultimă generație;
– 73 echipamente medicale performante și dispozitive medicale achiziționate;
– aproximativ 82.030 prezentări anuale în ambulatoriu, care beneficiază de infrastructură medicală în regim îmbunătăţit şi modernizat.
Valoarea totală a proiectului este de 9.719.976,60 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de
9.525.577,07 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 6.803.983,62 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 2.721.593,45 lei, valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului 194.399,53 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA 0,00 lei .
Durata de implementare a proiectului este de 22 luni: respectiv între data 11.10.2018 şi data 31.07.2020.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Sărat, manager de proiect Burlacu Gheorghe, telefon 0238/561946, fax 0238/561947, e-mail: finantareexterna@primariermsarat.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here