Doamna Maria (nume fictiv) domiciliată în mun. Buzău, judeţul Buzău ne-a sesizat în legătură cu posibila încălcare a prevederilor art. 52 din Constituţia României privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, de către SECŢIA 22 POLIŢIE din cadrul POLIŢIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI.
În acest sens, petenta a solicitat sprijinul Biroului teritorial PloieŞti al instituţiei Avocatul Poporului arătând faptul că deşi a dorit să plătească la Primăria Municipiului Buzău impozitul anual cu reducerea aferentă acordată pentru achitarea taxelor până la data de 30.06.2017, funcţionarii acestei instituţii au refuzat să-i încaseze impozitul până nu plăteşte suma de 100 de lei reprezentând amendă conform procesului verbal de contravenţie seria AP nr. xxx din 16.08.2016, întocmit de un agent de poliţie din cadrul Secţiei nr. 22 Poliţie Bucureşti, proces verbal ce a stat la baza constituirii acestui debit.
Faţă de această situaţie, petenta ne-a precizat că din conţinutul procesului verbal mai sus menţionat reiese în mod evident că a fost sancţionată doar cu avertisment, neaplicându-i-se o amendă în cuantum de 100 lei astfel cum, în mod eronat, a fost transmisă această sumă către Primăria Municipiului Buzău ca fiind debit de recuperat de la petentă, de către unul dintre funcţionarii Secţiei nr. 22 Poliţie Bucureşti.
Urmare a demersurilor întreprinse de instituţia noastră, Poliţia Sectorului 6 Bucureşti nu a procedat la rectificarea greşelii comise prin transmiterea spre recuperare a unui debit nereal pe numele petentei, la Primăria Mun. Buzău, sens în care am considerat oportun să ne adresăm ierarhic superior, Direcţiei Generale de Poliţie a Mun. Bucureşti solicitând luarea măsurilor legale ce se impun pentru a fi rectificată respectiva eroare.
Astfel, Direcţia Generală de Poliţie a Mun. Bucureşti a procedat la verificarea aspectelor sesizate, iar prin adresa din data de 17.05.2017 ne-a comunicat faptul că faţă de petentă, prin procesul verbal seria AP nr. xxx/16.08.2016, s-a luat măsura sancţionării contravenţionale, cu avertisment, conform Legii nr. 61/1991, agentul constatator menţionând limitele minime şi maxime ale amenzii la rubricile expres prevăzute în formularul procesului verbal.
Deşi pentru sancţiunea avertismentului nu se impunea punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale, din eroare, un exemplar al procesului verbal de contravenţie seria AP nr. xxx/16.08.2016 a fost trimis Primăriei Municipiului Buzău.
În urma demersului instituţiei Avocatului Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti, Direcţia Generală de Poliţie a Mun. Bucureşti a solicitat Secţiei 22 Poliţie din cadrul Poliţiei Sectorului 6 Bucureşti să rectifice eroarea produsă, sens în care prin adresa din data de 09.05.2017, această secţie de poliţie a înştiinţat Primăria Municipiului Buzău cu privire la rectificarea erorii, prin încetarea recuperării debitului nereal cu care petenta figura în evidenţele primăriei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here