Asociația de proprietari este o persoană juridică ce-și asumă cele mai multe dintre responsabilitățile privitoare la o clădire de locuințe. Constituită din proprietarii locuințelor, asociația poate să angajeze persoane care să se ocupe de activitatea de administrare, de contabilitate, precum și de alte responsabilități specifice. De asemenea, asociația are obligația de a-și organiza contabilitatea potrivit prevederilor din legislația aferentă.

Cine este și ce obligații are administratorul
Practic, activitatea de administrare a condominiului include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate şi casierie, iar legea permite asociației să angajeze persoane pentru îndeplinirea chestiunilor administrative, numai că ele trebuie să fie atestate pentru funcția de administrator sau autorizate pentru realizarea/furnizarea serviciilor necesare administrării, întreținerii, investițiilor și reparațiilor.

De altfel, normele Legii nr. 230/2007 prevăd expres că autoritățile administrației publice locale sunt cele care autorizează persoanele pentru activitatea de administrare. În acest sens, persoanele juridice specializate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a putea obține atestatul de administrator de imobil:

să aibă ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract;
să aibă angajate persoane atestate în condiţiile din norma metodologică de punere în aplicare a Legii nr. 230/2007;
să dovedească că au bonitate financiară (adică încrederea pe care o inspiră cineva atunci când solicită un credit, de a restitui la scadență banii împrumutați).
În plus, administratorul trebuie să prezinte garanții morale, materiale și profesionale acceptate de comitetul executiv al asociației pe care urmează să o administreze. Practic, administratorul este un manager al proprietății în respectivul bloc de locuințe, după cum se stabilește în HG nr. 1.588/2007.

În acest sens, el prestează anumite servicii atribuite de comitetul executiv, gestionează bunurile materiale și fondurile bănești (dacă nu are angajat un casier pentru asta), se ocupă de contractele cu furnizorii pentru blocul respectiv, ca să nu mai vorbim de faptul că trebuie să stăpânească foarte bine toate normele legale cu privire la proprietatea comună, așa cum se indică în actul normativ.

La asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă, administratorii de imobile pot cumula şi funcţia de casier, mai prevăd normele legii.

Important! La solicitarea scrisă a unui proprietar, administratorul (și președintele asociației) e obligat să elibereze adeverinţe cu situaţia cheltuielilor de întreţinere. Aceasta trebuie să fie defalcată pe datoria de bază şi penalităţi şi să includă modul de calcul al penalităţilor.

Atenţie! Administratorii, preşedinţii, membrii comitetului executiv şi cenzorii care nu-şi îndeplinesc atribuţiile riscă să fie sancţionaţi cu amendă de la 500 la 3.000 de lei.

Contabilitatea asociației de proprietari
Fiind o entitate cu personalitate juridică și având în vedere atribuțiile acesteia, asociația de proprietari e obligată să-și organizeze propria contabilitate, așa cum prevede Legea nr. 82/1991, în partidă dublă sau în partidă simplă, în funcție de alegerea asociației. „Asociaţiile de proprietari organizează şi conduc contabilitatea în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial”, se stabilește prin normă.

Notă: Anul 2017 ar putea aduce un nou cadru legal pentru asociațiile de proprietari, dacă proiectul de lege care conține noile reglementări va fi adoptat de Parlament. Spre exemplu, inițiativa legislativă ar introduce obligativitatea constituirii de către asociaţiile de proprietari a fondului de reparaţii anual, precum şi a fondului de rulment. De asemenea, vor fi detaliate şi clarificate atribuţiile administratorului, ale preşedintelui, ale comitetului executiv, ale cenzorilor, tipul de relaţii dintre aceştia, precum şi procedurile de aprobare a deciziilor privind realizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului şi de limitare a consumului energetic, titrează avocatnet.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here