isjPostul de inspector şcolar geneal a fost din nou scos la concurs. este decizia luată de Ministerul Educaţiei care a stabilit că trebuie reluată porcedura pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general rămase neocupate în prima etapă. Astfel, în perioada 29 iunie-12 iulie vor fi depuse la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău dosarele de înscriere. Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 27 iulie-7 august la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
Candidaţii care vor dori să participe la concurs vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii: să fie membri ai Corpului naţional de experţi în managementul educaţional, absolvenţi de studii superioare cu diplomă de licenţă, titulari, au gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, o vechime în învăţămîntul preuniversitar de cel puţin 8 ani, calificativul “foarte bine“ în ultimii 5 ani, are o recomandare din partea consiliului profesoral cu privire la calităţile profesionale, manageriale şi morale ale candidatului, nu a împlinit vârsta de pensionare şi este apt din punct de vedere medical.
Dacă şi după desfăşurarea concursului rămâne vacantă funcţia de inspector şcolar general, atunci postul poate fi ocupat prin detaşare până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar respectiv.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here