primar sapocaPotrivit unui comunicat ANI, MANEA LAURENȚIU IULIAN, primar al comunei Săpoca din Judeţul Buzău se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 19 iunie 2012, întrucât deține, simultan, atât funcția de Primar al Comunei Săpoca, cât și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoc, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here