Consilierii judeţeni sunt convocaţi joi, 11 ianuarie, în prima şedinţă extraordinară a anului 2018.

PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:
1. Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare stabilit în anul 20L7;
2. Repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 11.879.000 lei din fondul constituit la dispozilia Consiliului Judeţean Buzău pentru achitartarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcfionare si/sau capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018;
3. Aprobarea proiectului,,Consolidare, Restaurare şi Dotare Biblioteca Judeţeană Vasile Voiculescu Buzău’ in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protectia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural formă actualizată II”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here