Ofiţerii de la Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală împotriva a doi buzoieni în vârstă de 48 şi 63 de ani – asociaţi/administratori la o societate cu obiect principal de activitate „fabricarea vinurilor din struguri” – şi a unei femei în vârstă de 53 de ani, din Constanţa – administrator judiciar la aceeaşi firmă, pentru mai multe infracţiuni precum stopaj la sursă, evaziune fiscală, gestiune frauduloasă şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii.

În perioada 2008 – 2010, societatea comercială respectivă, prin cei doi administratori speciali, ar fi reţinut şi nu ar fi vărsat, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă sumele reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă (datorate pentru angajat) în valoare totală de 493.797 de lei. În aceeaşi perioadă, agentul economic ar fi calculat, reţinut şi nu ar fi virat lunar contribuţiile individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorate de angajator în valoare totală de 28.868 de lei.

De asemenea, cei doi buzoieni sunt suspectaţi că, în perioada 2006 – 2010, au procedat la înregistrarea în evidenţele financiar-contabile ale societăţii a veniturilor şi a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale, nu sunt susţinute prin documente justificative şi de fundamentare în folosul operaţiunilor taxabile şi implicit al activităţii economice a agentului economic. Prin aceste manopere frauduloase, s-ar fi sustras de la plata către bugetul consolidat al statului a unui impozit pe profit în sumă totală de 1.314.388 de lei şi a unei T.V.A. în sumă de 2.286.620 de lei, operaţiunile respective având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă în bilanţ.

Din verificările efectuate, a mai rezultat că în perioada 2008-2009, societatea comercială ar fi vândut patru active la valori sub cele înregistrate în contabilitate, iar la vânzarea acestora nu s-ar fi înregistrat în contabilitate diferenţa din reevaluare în rezerve. În perioada 2006 – 2009, buzoianul în vârstă de 48 de ani ar fi ridicat, pe bază de dispoziţie de plată, din casieria societăţii sume de bani cu titlu de redevenţă (venituri din drepturi de proprietate intelectuală), aceste venituri nefiind declarate la Administraţia Finanţelor Publice. Pentru sumele respective neimpozitate (1.478.909 lei – venit brut) organele fiscale au stabilit că societatea s-a sustras de la plata către bugetul de stat a unei T.V.A. în sumă totală de 222.248 de lei şi a unui impozit pe venit în sumă totală de 141.974 de lei.

În perioada 12 ianuarie 2006 – 11 ianuarie 2010, administratorul judiciar, reprezentat prin femeia în vârstă de 53 de ani şi-ar fi îndeplinit în mod defectuos prerogativele, în sensul că nu ar fi examinat activitatea economică desfăşurată, actele de comerţ derulate, operaţiunile de gestionare a patrimoniului debitoarei, nu ar fi sesizat actele frauduloase încheiate de reprezentanţii debitoarei, prin aceasta aducând atingere intereselor creditorilor debitoarei.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările şi întreprind activităţi în vederea recuperării prejudiciului cauzat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here