RAMJudecătoria Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a dat o sentinţă definitivă în cazul de corupţie înregistrat la Regia Autonomă Municipală (RAM) Buzău. Conform sentinţei, Victor Busuioc, fost director al R.A.M., Florica Onel, fost director economic şi acum contabil şef al Regiei, Sandu Dumitru , fost administrator al societăţii şi afaceristul Marius Negoiţă, administrator al OSIRIS Design Buzău, inculpatul care a mituit pe directori pentru a lua un contract de reabilitare a sediului R.A.M., au fost condamnaţi definitiv şi vor trebui să plătească despăgubiri faţă de Regie, în sumă totală împreună, de peste 1,5 milioane de lei. Sentinţa I.C.C.J mai prevede că Luminiţa Cucu, actualmente şefă la Resurse Umane, a cincea inculpată, nu a fost condamnată întrucât instanţa a schimbat încadrarea iniţială în neglijenţă în serviciu, faptă prescrisă deja. Scandalul a început în 2008, când s-a descoperit că renovarea sediului R.A.M. s-a făcut ilegal prin licitaţii, încredinţări directe şi alte manopere care au adus un prejudiciu total estimat la acea vreme la 4 miliarde de lei vechi.

Hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:
In baza art.248 – 248 1 C.pen. anterior cu aplicarea art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000 si art. 41 alin. 2 C.pen. anterior si art. 74 alin. 2 C.pen. anterior, art. 76 alin. 2 C.pen. anterior si art. 5 C.pen. condamna pe inculpatul Busuioc Victor la o pedeapsa de 3 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a,b,c, C.pen. anterior, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in forma calificata. In baza art. 71 C.pen. anterior, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c C.pen. anterior, pe durata executarii pedepsei principale. In baza art. 254 alin. 1 C.pen. anterior raportat la art. 8 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 74 alin. 2, art. 76 lit. c C.pen. anterior si art. 5 C.pen. condamna acelasi inculpat la o pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani interzicerea exercitarii drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, b C.pen. anterior In baza art. 71 C.pen. anterior, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b C.pen. anterior, pe durata executarii pedepsei principale. In baza art. 33 lit. a, 34 lit. b C.pen. anterior si art. 35 alin. 3 C.pen. anterior, contopeste pedepsele aplicate, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilorprev. de art. 64 lit. a teza a II a, b, c C.pen. anterior pe o durata de 3 ani. In baza art. 71 C.pen. anterior, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c C.pen. anterior, pe durata executarii pedepsei principale. In temeiul art. 861 C.pen. anterior dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani inchisoare pe un termen de incercare de 6 ani stabilit in conditiile 862 C.pen. anterior. Incredinteaza supravegherea inculpatului Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Buzau. In temeiul art. 863 C.pen. anterior, pe durata termenului de incercare inculpatul trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Buzau; b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. Atrage atentia asupra dispozitiilor art.864 C.pen. anterior. Conform art. 71 alin. 5 C.pen. anterior pe durata termenului de incercare se suspenda executarea pedepsei accesorii prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b,c C.pen. anterior. II. In baza art.248 – 248 1 C.pen. anterior cu aplicarea art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000 si art. 41 alin. 2 C. pen. anterior, si art. 74 alin. 2 C. pen. anterior, art. 76 alin. 2 C.pen. anterior si art. 5 C.pen. condamna pe inculpata Onel Florica la o pedeapsa de 3 ani inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b, c C.pen. anterior, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in forma calificata. In baza art. 71 C.pen. anterior, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c C.pen. anterior, pe durata executarii pedepsei principale. In baza art. 254 alin. 1 C.pen. anterior raportat la art. 8 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 74 alin. 2, art. 76 lit. c C.pen. anterior, condamna aceeasi inculpata la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani interzicerea exercitarii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b C.pen. anterior. In baza art. 71 C.pen. anterior, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b C.pen. anterior, pe durata executarii pedepsei principale. In baza art. 33 lit. a, 34 lit. b C.pen. anterior si art. 35 alin. 3 C.pen. anterior, contopeste pedepsele aplicate, urmand ca inculpata sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, b, c C.pen. anterior pe o durata de 3 ani. In baza art. 71 C.pen. anterior, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c C.pen. anterior, pe durata executarii pedepsei principale. In temeiul art. 861 C.pen. anterior dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani inchisoare pe un termen de incercare de 6 ani stabilit in conditiile 862 C.pen. anterior. Incredinteaza supravegherea inculpatei Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Buzau. In temeiul art. 863 C.pen. anterior, pe durata termenului de incercare inculpata trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Buzau; b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. Atrage atentia asupra dispozitiilor art.864 C.pen. anterior Conform art.71 alin.5 C.pen. anterior pe durata termenului de incercare se suspenda executarea pedepsei accesorii prev. de art.64 lit. a teza a II-a, b,c C.pen. anterior. III. In baza art. 26 C.pen. anterior rap. la art.248-2481 C.pen. anterior cu referire la art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000 si cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, art. 74 alin. 2 C.pen., art. 76 alin. 2 C.pen. anterior si art.5 C.pen.,condamna inculpatul Sandu Dumitru la 2 ani si 6 luni inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, b, c, C.pen. anterior pentru complicitate la infractiunea de abuz in serviciu in forma calificata. In baza art. 71 C.pen. anterior, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c C.pen. anterior, pe durata executarii pedepsei principale. In temeiul art. 861 C.pen. anterior dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 2 ani si 6 luni inchisoare, pe un termen de incercare de 4 ani si 6 luni stabilit in conditiile 862 C.pen. anterior. Incredinteaza supravegherea inculpatului Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Buzau. In temeiul art. 863 C.pen. anterior, pe durata termenului de incercare inculpatul trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: a) sa se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Buzau; b) sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; c) sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; d) sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele sale de existenta. Atrage atentia asupra dispozitiilor art.864 C.pen. anterior. Conform art.71 alin.5 C.pen. anterior pe durata termenului de incercare se suspenda executarea pedepsei accesorii prev. de art.64 lit. a teza a II-a, b,c C.pen. anterior. IV. Schimba incadrarea juridica a infractiunii pentru care a fost trimisa in judecata inculpata Cucu Luminita din infractiunea prev. de art. 26 C.pen. anterior rap. la art. 248 – 248 1 C.pen. anterior cu referire la art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000 si cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, in infractiunea de neglijenta in serviciu prev. de art. 249 C.pen. anterior. In baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. f teza a II a C.proc.pen., inceteaza procesul penal fata de inculpata Cucu Luminita pentru infractiunea de neglijenta in serviciu prev. de art. 249 C.pen. anterior ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale. V. In baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 lit. f teza a II a C.proc.pen., inceteaza procesul penal fata de inculpatul Negoita Marius, pentru infractiunea prev. de art. 31 al. 2 C.pen. anterior rap. la art. 290 C.pen. anterior cu referire la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000 si cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. anterior ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale. In baza art. 26 C.pen. anterior rap. la art. 248 – 248 1 C.pen. anterior, cu referire la art. 17 lit. d din Legea nr. 78/2000 si cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. anterior, art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 74 alin. 2 C.pen., art. 76 alin. 2 C.pen. anterior si art.5 C.pen., condamna inculpatul Negoita Marius la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, b, c C.pen. anterior pentru complicitate la infractiunea abuz in serviciu in forma calificata. In temeiul art. 81 C.pen. anterior dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 2 ani inchisoare pe un termen de incercare de 4 ani. Atrage atentia asupra dispozitiilor art.83, 84 C.pen. anterior. Conform art. 71 alin. 5 C.pen. anterior pe durata termenului de incercare se suspenda executarea pedepsei accesorii prev. de art. 64 lit. a teza a II- a, b, c C.pen. anterior. Obliga inculpatii Busuioc Victor, Onel Florica, Sandu Dumitru si Negoita Marius, in solidar, inculpatul si Negoita Marius, in solidar si cu partea responsabila civilmente, S.C. Osiris Design SRL, la plata sumei de 1.538.354,81 RON cu despagubiri catre partea civila R.A.M. Buzau. Mentine masura sechestrului asigurator dispusa prin ordonantele nr. 508/P/2005 din 01.07.2005, de Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau asupra bunurilor inculpatilor Busuioc Victor, Onel Florica, Sandu Dumitru, in vederea repararii pagubei, aduse la indeplinire de catre organele de politie ale I.P.J. Buzau prin procesele – verbale incheiate la data de 05.07.2005 asupra bunurilor acestora, dupa cum urmeaza: – casa de locuit situata in municipiul Buzau, str. Parang nr. 8 si doua suprafete de teren proprietatea comuna a sotilor Busuioc Victor si Busuioc Elena; – apartament situat in municipiul Buzau, str. Ion Baiesu, bloc C 1, et. 3, ap. 6, judet Buzau , proprietatea sotilor Onel Florica si Onel Teodor; – apartament situat in municipiul Buzau, str. Spiru Haret, bloc 21 A, ap. 13, judet Buzau , proprietatea sotilor Sandu Dumitru si Sandu Viorica; Dispune ridicarea sechestrului instituit asupra apartamentului situat in municipiul Buzau, str. Bucegi, bloc 1 ICF, sc. A, ap. 7, proprietatea comuna a sotilor Cucu Luminita si Cucu Adrian si asupra unor bunuri mobile. Dispune desfiintarea inscrisurilor false retinute in cauza, respectiv cele 55 facturi fiscale emise de S.C. OSIRIS DESIGN S.R.L. catre R.A.M. Buzau, avand ca obiect lucrari de amenajare: seria BZACA nr. 9465522 din 14.04.2003, seria BZACA nr. 9465408 din 05.05.2003, seria BZACA nr. 9492935 din 22.05.2003, seria BZACA nr. 9536875 din 12.06.2003, seria BZACA nr. 9492893 din 30.05.2003, seria BZACA nr. 9492896 din 30.05.2003, seria BZACA nr. 9536905 din 12.06.2003, seria BZACA nr. 9536939 din 01.07.2003, seria BZACA nr. 9588309 din 22.07.2003, seria BZ ACB nr. 0309411 din 28.10.2003, seria BZ ACB nr. 0309412 din 29.10.2003, seria BZ ACB nr. 0305879 din 05.11.2003, seria BZACB nr. 0683713 din 29.12.2003 (cu anexa), seria BZACB nr. 0683716 din 29.12.2003 (cu anexa), seria BZACB nr. 0683715 din 29.12.2003 (cu anexa), seria BZACB nr. 0683717 din 29.12.2003, seria BZACB nr. 0683731 din 30.01.2004 (cu anexa), seria BZACB nr. 0683732 din 30.01.2004 (cu anexa), seria BZACB nr. 0683736 din 30.01.2004 (cu anexa), seria BZACB nr. 0683737 din 30.01.2004, seria BZACB nr. 0683738 din 30.01.2004, seria BZACB nr. 0683739 din 30.01.2004, seria BZACB nr. 0683740 din 30.01.2004, seria BZACB nr. 0683741 din 30.01.2004, seria BZACB nr. 0683748 din 28.02.2004 (cu anexa), seria BZACB nr. 072395 din 29.03.2004, seria BZACB nr. 072396 din 29.03.2004, seria BZACB nr. 072397 din 29.03.2004, seria BZACB nr. 1022904 din 22.04.2004, seria BZACB nr. 1022905 din 22.04.2004, seria BZACB nr. 1022903 din 22.04.2004, seria BZACB nr. 1022957 din 30.04.2004, seria BZACB nr. 1022959 din 30.04.2004, seria BZACB nr. 1037052 din 17.05.2004, seria BZACB nr. 1037053 din 17.05.2004, seria BZ ACB nr. 1170526 din 31.05.2004 (cu anexa), seria BZ ACB nr. 1170566 din 04.06.2004 (cu anexa), seria BZ ACB nr. 1170625 din 21.06.2004 (cu anexa), seria BZ ACB nr. 1170629 din 25.06.2004 (cu anexa), seria BZ ACB nr. 1170536 din 28.06.2004 (cu anexa), seria BZ ACB nr. 1170547 din 01.07.2004 (cu anexa), seria BZ ACB nr. 1170549 din 09.07.2004 (cu anexa), seria BZ ACB nr. 1170550 din 26.07.2004 (cu anexa), seria BZ VDP nr. 3740107 din 29.07.2004 (cu anexa), seria BZ VDP nr. 3740132 din 10.08.2004 (cu anexa), seria BZ VDS nr. 3629937 din 14.09.2004, seria BZ VDS nr. 8213112 din 01.11.2004, seria BZ VDS nr. 8213113 din 01.11.2004, seria BZ VDS nr. 8213175 din 01.12.2004, seria BZ VDS nr. 8213176 din 01.12.2004, seria BZ VDT nr. 1897311 din 23.12.2004, seria BZ VDT nr. 1897312 din 23.12.2004, seria BZ VDT nr. 1897403 din 31.01.2005 (cu anexa), seria BZ VDT nr. 1897375 din 02.02.2005 (cu anexa) si facturile fiscale seria BZ ACB nr. 0735009/26.05.2004, nr. 0735013/07.06.2004, nr. 0735018/25.06.2004, nr. 0735047/21.10.2004 si nr. 0735048/22.10.2004 si chitantele fiscale nr. 0405003/26.05.2004, nr. 0405004/07.06.2004, nr. 0405005/25.06.2004, nr. 0405011/21.10.2004 si nr. 0405012/22.10.2004 – emise de S.C. ALTEEA COMPAC S.R.L. catre Busuioc Elena Rodica. In baza art. 19 din Legea nr. 78/2000, dispune confiscarea sumei de 20.896,26 euro, in echivalent in lei la data executarii masurii, de la inculpatul Busuioc Victor si a sumei de 5918,12 euro, in echivalent in lei la data executarii masurii, de la inculpata Onel Florica. Obliga inculpatii Busuioc Victor, Onel Florica, Sandu Dumitru, Cucu Luminita si Negoita Marius, inculpatul Negoita Marius, in solidar si cu partea responsabila civilmente, S.C. Osiris Design S.R.L., la cate 3.117 lei cheltuieli de judecata catre R.A.M Buzau, reprezentand taxa expertiza. Obliga inculpatii Sandu Dumitru, Cucu Luminita si Negoita Marius, inculpatul Negoita Marius, in solidar si cu partea responsabila civilmente, S.C. Osiris Design S.R.L., la cate 5.000 lei cheltuieli judiciare catre stat, iar pe inculpatii Busuioc Victor si Onel Florica, la cate 5.500 lei cu acelasi titlu. Conform art. 272 alin. 1 C.proc.pen. cheltuielile reprezentand onorariul aparatorilor din oficiu raman in sarcina statului. Definitiva”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here