Astăzi a avut loc prima şedinţă ordinară a noului Consiliul Judeţean. Primul proiect aflat pe ordinea de zi a facut referire la constituirea comisiilor de specialitate, pe domenii de activitate ale CJ. Componenţa fiecărei comisii este formata politic, in functie de rezultatele alegerilor, majoritatea membrilor fiind de grupul PSD-ALDE.

Astfel, comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului  este formata din Mihai Cristescu, Cornel Diaconiță, Aurel Gubandru, Ion Bogdan, Ion Popescu, Caton Ion Mateeșescu, Georgian Calotă.

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţămînt, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – Karmencita Pricop, Paul Eugen Rînja, Adrian Gabriel Alexandrescu, Constantin Doru Muzgoci, Adrian Zoican, Ion Nicolae, Corina Holban.

Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură – Marian Bîrlă, Ion Măntoiu, Eduard Rotaru, Claudiu Carpen, Adrian Iulian Ghiveciu.

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti – Gabriel Paul Baciu, Petre Burada, Mariana Eliza Panait, Viorel Mocanu, Ion Bogdan, Dorin Bădulescu, Raul Florescu.

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură – Nicolae Voinea, Silviu Nicoară, Cornel Pitis, Emilia Babiuc, Nicolae Mărăcine.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here