Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară vineri, 28 aprilie 2017, ora 09.00.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
1. Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2017 pe cele două secțiuni
2. Modificarea HCJ Buzău nr. 60/2017 privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2016
3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
4. Alocarea sumei de 150.000,00 lei din fondul de rezervă constituit la nivelul bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2017 unității administrativ-teritoriale comuna Vintilă Vodă, județul Buzău
5. Completarea anexei la HCJ Buzău nr. 77/2017 privind aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2017
6. Aprobarea organizării de către Consiliul Județean Buzău a primei ediții a Festivalului ”BUZĂU FEST” – 02-04 iunie 2017
7. Aprobarea organizării și coorganizării de către Consiliul Județean Buzău a unor manifestări dedicate Zilei Internaționale a Copilului – 1 iunie
8. Modificarea și actualizarea componenței nominale a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Buzău
9. Modificarea poziției nr. 71 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău – formă actualizată

II. NOTE, RAPOARTE, INFORMĂRI:
1. Raport privind activitatea autorității publice județene în anul 2016
2. Raportul de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru anul 2016
3. Raport privind situația gestionării bunurilor din proprietatea județului Buzău în anul 2016
4. Buletin informativ cuprinzând informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2017

SUPLIMENTAR:
1. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiștilor Plastici – filiala Buzău în proiectul ”Artiști plastici buzoieni la București”
2. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău cu calitatea de coorganizator al manifestărilor organizate de Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” – Filiala Buzău cu ocazia sărbătoririi ”Zilei Eroilor”
3. Aprobarea bugetului și contului de profit și pierderi la Societatea Domenii Prest Serv SRL Buzău
4. Abrogarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.270/22.11.2016 privind stabilirea funcțiunii imobilului proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 – fost Spital I.C. Brătianu, aflat în administrarea Consiliului Județean Buzău – forma actualizată

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here