579971 115782491891653 1750170925 nAgenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a zece aleși locali, printer care si HOLBAN VIOREL, primarul Municipiului Râmnicu Sărat.

Potrivit unui comunicat ANI, HOLBAN VIOREL s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 29 ianuarie 2009 – 28 mai 2009, întrucât a exercitat, simultan, funcția de Primar al Municipiului Râmnicu Sărat, Jud. Buzău, și calitatea de reprezentant al Municipiului Râmnicu Sărat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău. Astfel, HOLBAN VIOREL nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar […] este incompatibilă cu […] funcţia de reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local”.

Toate persoanele in cazul carora s-a constatat existența stării de incompatibilitate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Cu excepția a doi primari, toate persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here