Pentru anul şcolar 2012-2013 în judeţul Buzău sunt titularizabile doar 113 posturi. La concursul de astăzi s-au înscris aproape 800 de candidaţi iar IŞJ a scos la concurs 320 de posturi.Mare parte însă dintre aceste posture sunt pentru suplinitori :207.  Ponderea locurilor titularizabile este deţinută ca şi în anii anteriori dar ca şi la definitivat de cele pentru învăţători şi educatori. Pentru anul şcolar care începe în toamnă sînt disponibile 25 de posturi pentru învăţători şi 18 pentru educatori, catedre vacante pe perioadă nedeterminată. La suplinire, învăţătorii pot concur ape 83 de posture iar la educatoare pe 37 de catedre. Printre posturile titularizabile sunt:  6 -limba engleză, 7 – franceză, 13 matematică şi 2 posturi pentru profesori de Religie. Probele scrise de la titularizare se vor da pe baza subiectelor unice elaborate la nivel naţional şi vor fi corectate tot la nivel naţional, în centre organizate pentru fiecare disciplină în parte. Lucrările vor fi notate de la 1 la 10, nota obţinută la proba scrisă avînd o pondere de 75% în media de repartizare. Ca să promoveze concursul de repartizare, candidaţii trebuie să obţină minimum nota cinci la probele susţinute, fie că este vorba de proba practică, de inspecţia specială la clasă sau de proba scrisă, dar pentru a obţine un post titularizabil în învăţămînt un candidat trebuie să aibă minim 7.