teren-agricol215 decembrie este termenul limită pentru plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. Direcţia Generală a Finanţelor Publice face următoarele precizări: termenul de plată pentru a doua tranşă a impozitului pe venitul din astfel de activităţi este 15 decembrie, în condiţiile în care prima tranşă a avut ca termen limită data de 25 octombrie 2013. În categoria veniturilor din activităţi agricole sunt incluse veniturile obţinute individual sau într- o  formă de asociere, fără personalitate juridică din:

–          cultivarea produselor agricole vegetale;

–          exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi alte asemenea;

–          creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Normele de venit sunt stabilite pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine.Declararea veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit se face prin completarea şi depunerea la organul fiscal competent a Formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”.Ulterior depunerii declaraţie, organul fiscal emite decizia de impunere anuală, conform căreia se face  plata impozitului către bugetul de stat în două rate egale, termenul de plată fiind: 25 octombrie pentru prima tranşă şi 15 decembrie inclusiv pentru tranşa a doua.

Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.Contribuabilii care au primit deciziile de impunere de la organele fiscale competente sunt invitaţi, până la 15 decembrie 2013, să efectueze plata tranşei a doua din impozitul pe veniturile agricole datorat. Acesta poate fi achitat inclusiv la casieriile primăriilor acolo unde unitatea administrativ-teritorială a încheiat un protocol în acest sens cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here