Agenda-fiscala-a-lunii-octombrie--Ce-trebuie-sa-platim-si-sa-declaram-la-statAproximativ douazeci de obligatii fiscale trebuie indeplinite de contribuabili pe parcursul ultimei luni din anul 2013. In decembrie, zilele-cheie sunt 6, 10, 16 si 20, acestea fiind termene-limita pentru depunerea la autoritatile fiscale a diferitelor formulare si raportari, dar si pentru efectuarea unor plati. Cele mai importante declaratii fiscale, care se depuneau de obicei pana in data de 25 a lunii, trebuie transmise la Fisc, in luna decembrie, mai devreme cu cinci zile decat in mod obisnuit. Aceeasi regula fiscala se aplica si pentru platile scadente de obicei in 25 si care, in aceasta luna, trebuie efectuate mai devreme decat de obicei.

Conform calendarului obligatiilor fiscale stabilit de ANAF, 6 decembrie este termenul limita pentru:

Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, formular 092. Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna noiembrie 2013 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar.

Pana in 10 decembrie trebuie depuse:

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010. Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 cu perioada fiscala luna care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA.

Data de 16 decembrie este termenul-limita pentru urmatoarele raportari:

Situatia livrarilor de tigarete pentru luna august se depune de catre antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.

Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna septembriese depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcool etilic si alte produse alcoolice).

Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna august se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.

Situatia cu privire la produsele accizabile pentru luna august se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna septembriese depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna septembriese depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.

Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna septembriese depun de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.

20 decembrie este ultima zi in care pot fi depuse:

Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, formular 097. Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate conform art. 153 si care se afla inscrise in „Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare” a caror perioada fiscala este luna si care au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei in luna noiembrie 2013.

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2013, formular 100.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligatiile aferente lunii noiembrie 2013, formular 112.

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2013, formular 224.

Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar, pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2013, formular 300. Atentie! Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA pana la 10 noiembrie 2013.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, formular 307. Se depune de catre persoanele impozabile: pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de catre locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de catre persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau care a efectuat ajustari incorecte.

Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adaugata.

– Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna noiembrie 2013, formular 390 VIES.

Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394, pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna noiembrie 2013 de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara.

In plus, tot pana la aceasta data, contribuabilii trebuie sa faca si urmatoarele plati:

–    Plata impozitului pe reprezentanta, transa a II-a

–    Platile anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. IV 2013

–    Plata impozitului retinut la sursa in noiembrie

–    Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta trimestrului IV

–    Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator

–    Plata taxei pentru licenta de organizare a jocurilor de noroc, aferenta anului 2014

TVA;

Impozite datorate bugetului de stat:

–        impozit pe titeiul si gazele naturale din productia interna

–        impozit pe veniturile nerezidentilor

–        impozit pe salarii (OP separat pentru Sediu Social si fiecare sediu secundar, daca este cazul)

–        impozit pe veniturile din activitati independente, cu regim de retinere la sursa

–        impozit pe veniturile din dividende platite in luna octombrie 2013

–        impozit pe veniturile din dobanzi

–        impozit pe alte venituri din investitii

–        impozit pe veniturile din pensii

–        impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc

–        impozit pe veniturile din alte surse

–        varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate

–        impozitului retinut la sursa in luna precedenta; aceasta o fac platitorii de urmatoarele venituri: din drepturi de proprietate  intelectuala; din contracte/ conventii civile si de agent: expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica; din premii si jocuri de noroc; obtinute de nerezidenti; venituri obtinute in alte surse.

Contributii datorate bugetului asigurarilor de stat si fondurilor speciale

–        contributa de asigurari sociale (pensie)

–        contributia la asigurarile sociale de sanatate

–        contributia la fondul pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

–        contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj

–        contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

–        contributia la Fondul de mediu;

Accize.

In orice alta luna a anului atat declaratiile fiscale, cat si platile ar fi trebuit finalizate pana in data de 25, insa Codul de procedura fiscal stabileste, dupa ce a fost modificat anul trecut, o regula speciala de declarare si plata a obligatiilor fiscale din luna decembrie.

Mai exact, in ultima luna din an, raportarile din 25 ale lunii trebuie facute pana in 21 decembrie, iar daca aceasta data este zi nelucratoare, termenul-limita devine automat ultima zi lucratoare anterioara zilei de 21 decembrie. In 2013, 21 este intr-o zi de sambata, astfel ca toate obligatiile fiscale trebuie indeplinite pana vineri, 20 decembrie.

Recomandarile specialistilor

Iata cateva lucruri pe care trebuie sa le aveti in vedere in aceasta luna, conform firmei de contabilitate si consultanta fiscala Apex Team.

Zilnic nu uitati:

Sa completati registrul de casa (sau sa imprimati registrul intocmit in format electronic);

Sa completati jurnalul de vanzari si cumparari;

Sa completati in registrul electronic de evidenta a salariatilor informatiile referitoare la inceperea/incetarea unui contract de munca, daca este cazul.

La final de luna nu uitati:

Sa completati Registrul Jurnal;

Sa evaluati elementele monetare de activ si de pasiv exprimate in valuta (disponibilitati banesti, creante, datorii) la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii;

Sa inregistrati la Administratia Financiara contractele de prestari de servicii incheiate cu nerezidentii in cursul lunii, conform art. 8 alin. 71 din Codul Fiscal;

Sa efectuati inventarierea stocurilor in cazul in care folositi inventarul intermitent;

Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii.

Pentru indeplinirea reglementarilor din domeniul TVA:

Mentionati pe documentele emise catre partenerii din Uniunea Europeana codul de inregistrare in scopuri de TVA;

Verificati validitatea codului de TVA inscris pe facturile primite;

Verificati suma TVA inscrisa pe facturile primite;

Verificati mentiunile referitoare la TVA (ex. „taxare inversa”, „operatiune neimpozabila” etc.) inscrise pe factura;

Inscrieti pe facturile primite suma TVA in cazul taxarii inverse;

Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale primite;

Completati Registrul non-transferurilor;

Mentionati in contractele comerciale contractate si decontate in valuta cursul de schimb care va fi utilizat (BNR sau cursul bancii comerciale).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here