Săptămâna viitoare începe prima sesiune de depunere a cererilor de acord pentru finanţare ce trebuie depuse de patronii care vor să obţină un ajutor de minimis de la stat. Această facilitate se adresează firmelor care nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare. Solicitanţii acestor ajutoare trebuie să fie înregistraţi ca societăţi comerciale sau societăţi cooperative, să se încadreze în categoria IMM-urilor, să desfăşoare activitate economică. Potrivit Ghidului Solicitantului, firmele trebuie să prezinte un plan de investiţii pentru care se solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile, dar şi „un studiu tehnico-economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei“.
După validarea înregistrării on-line, Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative, se depun sau se transmit prin poştă sau alte servicii de curierat la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis, iar cererea de acord pentru finanţare va fi însoţită de recipisa de înregistrare on-line, în copie. Printre condiţiile impuse firmelor care vor acest ajutor de minimis se numără cele privind crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a cinci locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro, inclusiv sau a şapte locuri de muncă, din care cel puţin trei locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here