finanteResponsabilii Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi (cea care coordonează şi activitatea Fiscului buzoian) aduc la cunoştinţa contribuabililor care obţin venituri din activităţi independente, că venitul net anual se determină pe baza nor­me­lor de venit de la locul desfăşurării activităţii. La nivelul regiunii Galaţi au fost aprobate Normele anuale de venit pe anul 2015, pentru activităţi independente desfăşurate de contribuabili, care realizează venituri comerciale pe raza judeţelor: Buzău, Galaţi, Vrancea, Brăila, Tulcea, Constanţa, în conformitate cu art. 49 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Nomenclatorul activităților precum şi Normele anuale de venit pe anul 2015, pentru activităţi independente desfăşurate de contribuabili, care realizează venituri comerciale sunt afişate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală portalul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Pu­blice Galaţi /Asistenţă contribua­bili/In­formaţii curente/Informaţii u­tile/Norme de venit sau la adresa de internet: https://static.anaf.ro/static/10/Galati/gl1_129.htm. Începând cu 1 ianuarie 2015 persoanele impozabile care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe baza de norme de venit vor fi obligate să completeze în Re­gis­trul de evidenţă fiscală, numai partea referitoare la venituri şi nu vor avea obligaţii privind evidenţa contabilă. Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din con­tabilitate, prin completarea de­clarației privind venitul esti­mat/ norma de venit (Declaraţia 220) și depunerea formularului la organul fiscal până la data de 31 ianuarie 2015, bifând opţiunea de impunere in sistem real. „Precizăm faptul că opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei privind venitul estimat/ norma de venit şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani”, spun cei de la Fisc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here