banca ghiseuCodul fiscal, modificat de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2014, prevede facilităţi fiscale sub forma unor deduceri speciale care se vor acorda în perioada 2016 – 2017 persoanelor fizice, din venituri salariale sau pensii, dacă au beneficiat de restructurarea creditelor (modificarea condiţiilor de rambursare, efectuată de instituţiile de credit). Aşadar, persoanele fizice rezidente române, titulare ale unor contracte de credite supuse restructurării/ mo­şte­nitori care au preluat contracte de credite restructurate/garanţi care au preluat prin novaţie credite restructurate, au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii obţinute la funcţia de bază (unde se acordă şi deducerea personală) / din venitul din pensii, a unei sume lunare sub formă de deducere specială pentru credite. Dacă contribuabilul realizează venituri atât din salarii, cât şi din pensii, deducerea se acordă pentru venitul realizat de la o singură sursă desemnată de contribuabil. Obligaţia acordării deducerii speciale pentru credite revine angajatorului / plătitorului de pensii. Deducerea se va acorda lunar, după încheierea perioadei de diminuare a ratei creditelor restructurate, într-o perioadă egală cu cea pentru care a fost acordată dimi­nuarea, cuprinsă între ianuarie 2016 – decembrie 2017, şi reprezintă rata din această perioadă, dar nu mai mult de 900 lei/lună. Pentru a beneficia de deducere, este necesar ca contractul de credit să se afle în derulare la data de 31 mai 2014, indiferent de data acordării creditului, creditul să fi fost supus restructurării până la data de 1 ianuarie 2016 şi persoana fizică să realizeze venituri brute din salarii la funcţia de bază/venituri brute din pensii, de până la 2.200 lei, inclusiv, în fiecare lună a perioadei impozabile în care se acordă deducerea. Deducerea specială pentru credite se acordă pentru o singură restructurare aprobată unei persoane fizice, la unul sau mai multe credite, dacă restructurarea este acordată pentru credite care nu înregistrează întârzieri la plată mai mari de 90 de zile. În plus, restructurarea conduce la diminuarea cu cel mult 35% a obligaţiilor lunare de plată ale debitorului, aferente creditului restructurat acordat în lei sau în valută, dar nu cu mai mult de 900 lei sau echivalent (la cursul BNR în vigoare la data depunerii cererii de restructurare), pentru o perioadă de maximum 2 ani; restructurarea asi­gu­ră prelungirea duratei iniţiale a cre­di­tu­lui cu perioada pentru care se di­minuează obligaţiile de plată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here