finante7 februarie, termen pentru depunerea:  Formularului 092 „Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România” de către persoanele juridice şi persoanle fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna ianuarie 2014 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. [OPANAF nr.1165/2009]

10 februarie, termen pentru depunerea:

Formularului 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. [OMFP nr.262/2007, cu modificarile si completarile ulterioare]

Formularului 020 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice românede către persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. [OMFP nr.262/2007, cu modificarile si completarile ulterioare]

Ø Formularului 070Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere” de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. [OMFP nr.262/2007, cu modificarile si completarile ulterioare]

Formularului 096 „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal „ de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA. [OPANAF nr. 1.768/2012]

 

25 februarie, termen pentru depunerea:

 

 • Formularului 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” de către persoanele impozabile înregistrate conform art.153 şi care se află înscrise în „Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, a căror perioadă fiscală este luna şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna ianuarie 2014, în vederea ieşirii din sistemul TVA la încasare. [OPANAF nr.1.529/2012]

 

 • Formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2014. [OPANAF nr.1.950/2012]

 

 • Formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit de către organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură; [art.34 alin.(5)  lit. a şi b din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal;  OPANAF 1.950/2012]

 

 • Formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie 2014.  [OMFP nr.1045/2012]

 

 • Formularului 224 „ Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2014.  [OPANAF 52/2012]

 

 • Formularului 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2014.  [OPANAF 1.790/2012]

     Atenţie!  Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoatere din evidenţă ca plătitor de TVA conform art.152 alin.(7) din Codul Fiscal până la 10 ianuarie 2014.

 

 • Ø Formularului 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată de  contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art.153^1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art.125^1 alin.(3) din Codul fiscal, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi de contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. [OPANAF 75/2010]

 

 • Ø Formularului 306 „Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”, de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. [OPANAF nr.6/2010]

 

 • Formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată ” de către persoanele impozabile: pentru operaţiunile prevăzute la art.128 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art.152 alin.(7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art.153 alin. (9) lit.a) – e) sau lit.g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art.128 alin.(4), art.148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte. [OPANAF nr. 2.223/2013]

 

 • Formularului 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal” de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art.153  alin.(9) lit.a)-e) din Codul Fiscal şi care efectuează  în perioada în care nu au cod valid de TVA  livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. [OPANAF 2.224/2013]

 

 • Formularului 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”  de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, care au efectuat în luna ianuarie 2014: livrări/achiziţii intracomunitare de bunuri, livrări de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, achiziţii/prestări intracomunitare de servicii. [OPANAF 76/2010]

 

 • Formularului 392A „Declaraţie informativă privind livrările şi prestările de servicii efectuate în anul ____” de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei;

 [art.156^3 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr.1081/2011 cu modificarile si completarile ulterioare]

 

 • Formularului 392B „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţii efectuate în anul ____” de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei. [art.156^3, alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 1081/2011 cu modificarile si completarile ulterioare)

 

 • Formularului 393 „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ____”, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care în cursul anului precedent, au prestat servicii de transport internaţional de persoane. [art.156^3, alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr.1.081/2011 cu modificarile si completarile ulterioare]

 

 • Formularului 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional„, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna ianuarie 2014, de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară. [OPANAF nr.3.596/2011]

 

Până la 25 februarie 2014, contribuabilii trebuie să achite obligaţiile fiscale datorate bugetului general consolidat al statului aferente lunii ianuarie a.c.

 

28 februarie, termen pentru depunerea:

 

 • Formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” pentru anul  2013,  de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţia se depune şi de intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor, în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii, sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.[OPANAF nr. 1.913/2012]

 

 • Formularului 400 „Declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate.[art.119 alin.(1)^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.[OMEF 564/2007]

 

 • Ø Declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţe, de persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanţă în Romania. [art.124 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal; OMEF nr.460/2004]

 

 • Ø Declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi, de plătitorii veniturilor care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pe venitul nerezidenţilor.[art.119 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal]

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here