declaratii-fiscaleDeclaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, formular 092. Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna septembrie2013 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar.

Luni, 11 noiembrie este ultima zi pentru a depune:

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010. Se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal, formular 096. Acesta se depunde de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

Pana vineri, 15 noiembrie, trebuie depuse:

Situatia livrarilor de tigarete pentru luna octombrie se depune de catre antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.

Situatia eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna octombrie se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna octombrie se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna octombrie se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.

Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna octombrie se depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcool etilic si alte produse alcoolice).

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna octombrie se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.

Situatia cu privire la produsele accizabile pentru luna octombrie se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.

Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna octombrie se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.

Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna octombrie se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.

Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna octombrie se depun de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.

Obligatii fiscale cu termen de depunere pana pe 25 noiembrie:

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii septembrie 2013, formular 100.

Atentie! Pe 4 octombrie 2013, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a actualizat formularul electronic al declaratiei 100, deoarece incepand de luna trecuta, in declaratie s-au raportat noi obligatii fiscale.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii octombrie, formular 112.

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate (formular 224) obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania – pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii octombrie 2013.

Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii octombrie 2013, formular 300.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, se depune de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna octombrie 2013, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3) pentru care se datoreaza TVA, contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata, formular 307. Formularul trebuie depus si in cazul in care contribuabilul trebuie sa efectueze regularizari sau ajustari pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii. Conform Ordinului ANAF nr. 2223/2013, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 548 din 29 august 2013, formularul 307 se completeaza si se transmite de catre:

–    persoana impozabila, beneficiara a transferului de active (realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati), in calitate de succesor al cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, daca nu este inregistrata in scopuri de TVA si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului;

–    locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului;

–    persoana impozabila careia i-a fost anulat  codul de TVA si care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art.128 alin.(4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau care a afectuat ajustari incorecte;

–    contribuabilul care a solicitat scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire care fie nu a efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de a ramane fara codul de TVA, fie a efectuat ajustari incorecte.

Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, formular 311. Potrivit Ordinului ANAF nr. 2224/2013, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, acest formular il depun:

–    persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, si care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care exista obligatia platii taxei colectate;

–    contribuabilii ce nu mai au cod de TVA, care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita;

–    persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu sau la cerere, in cazul in care au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii inainte sa le fie anulata inregistrarea in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la incasare, in perioada in care persoanele impozabile nu mai au un cod valabil de TVA.

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna octombrie 2013, formular 390 VIES.

Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394, pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna octombrie 2013 de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara. Nu uitati ca formularul 394 nu se depune pe zero!

Pe langa aceste obligatii fiscale, contribuabilii trebuie sa depuna pana in 15 noiembrie Declaratia Intrastat, iar pana in 25 noiembrie Declaratia la Fondul de mediu.

Ce trebuie sa platiti la stat in noiembrie

Pe langa declaratiile care trebuie depuse in luna noiembrie, contribuabilii trebuie sa efectueze in aceasta luna o serie de plati. Astfel, 25 noiembrie este termenul-limita pentru plata urmatoarelor obligatii fiscale:

 

TVA;

Impozite datorate bugetului de stat:

–        impozit pe titeiul si gazele naturale din productia interna

–        impozit pe veniturile nerezidentilor

–        impozit pe salarii (OP separat pentru Sediu Social si fiecare sediu secundar, daca este cazul)

–        impozit pe veniturile din activitati independente, cu regim de retinere la sursa

–        impozit pe veniturile din dividende platite in luna octombrie 2013

–        impozit pe veniturile din dobanzi

–        impozit pe alte venituri din investitii

–        impozit pe veniturile din pensii

–        impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc

–        impozit pe veniturile din alte surse

–        varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate

–        impozitului retinut la sursa in luna precedenta. aceasta o fac platitorii de urmatoarele venituri:

–            din drepturi de proprietate intelectuala;

–            din contracte/ conventii civile si de agent;

–            expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

–            obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica;

–            din premii si jocuri de noroc;

–            obtinute de nerezidenti;

–            din alte surse.

Contributii datorate bugetului asigurarilor de stat si fondurilor speciale

–        contributia de asigurari sociale (pensie)

–        contributia la asigurarile sociale de sanatate

–        contributia la fondul pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

–        contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj

–        contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

contributia la Fondul de mediu;

Accize

In octombrie a aparut o modificare in plata unei taxe

Nu uitati ca incepand de luna trecuta, persoanele fizice care obtin venituri din activitati agricole isi pot achita impozitul pe venit si contributiile sociale la compartimentele de specialitate ale unitatii administrativ-teritoriale corespunzatoare localitatii in care isi au domiciliul fiscal, fara sa mai fie nevoie sa se deplaseze la administratia financiara aferenta.

Modificarea a fost facuta prin Ordonata de Urgenta nr. 28/2013 care a modificat in august 2013 Codul de procedura fiscala, care se aplica conform Ordinului ministrului Finantelor si ministrului Dezvoltarii Ordinul nr. 1714/3246/2013, prin care s-a aprobat procedura de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate in numerar de catre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale.

Documentul a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 648 din 22 octombrie 2013 si a intrat in vigoare la data publicarii, urmand sa fie achitata pana la 25 octombrie, dar reprezentantii ANAF n-au putut prezenta mai multe detalii daca aceasta taxa s-a putut plati in acest mod luna trecuta. Puteti citi mai multe despre aceasta decizie aici.

De asemenea, luna trecuta a aparut, si a intrat in vigoare, legea prin care se maresc penalizarile pentru intarzierea la plata taxelor, desi forma aceasteia este in vigoare din luna iunie.

Astfel, Legea nr. 267/2013 privind aprobarea OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 634 din 14 octombrie 2013. OUG nr. 50/2013 a modificat Codul de procedura fiscala in luna iunie, cand a intrat si in vigoare, dar pentru a-si putea produce in continuare efectele juridice aceasta trebuia aprobata prin lege de Parlamentul Romaniei.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here