declaratii_4Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) anunță pentru această lună o serie de termene în care contribuabilii trebuie să se încadreze la depunerea unor documente la organul fiscal competent.
Astfel, luni, 6 iulie este ultima zi în care se poate depune Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, formular 092.
Data de 10 iulie inclusiv este termenul pentru depunerea Declarației de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal, formular 096.
Același termen corespunde și pentru Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice române formular 020, Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane fizice care desfășoară activități economice independent sau exercită profesii libere formular 070, precum și Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, formular 010.
Termenul de 15 iulie inclusiv este pentru depunerea Plății impozitului reținut la sursă în luna precedentă, iar data de 20 iulie inclusiv corespunde depunerii Declarației speciale de taxă pe valoare adăugată pentru trimestrul precedent (sistemVOES).
Cele mai multe obligații declarative trebuie depuse la termenul de 27 iulie inclusiv. Este vorba despre Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cea privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor aferente trimestrului precedent, formular 104, cea privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, formular 112.
De asemenea, tot până pe 27 iulie trebuie depuse Declarația privind veniturile sub formă de salarii din străinătate pentru persoanele fizice care desfășoară activitate în România și pentru angajații misiunilor diplomatice, posturi consulare acreditate în țară, formualr 224, Decontul de TVA, formular 300, Decontul special de TVA, formular 301, precum și Declarația privind sumele rezultate din ajustarea TVA, formular 307.
Același termen se aplică și pentru Declarația privind TVA datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, formular 311, Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri, formular 390 VIES, Declarația informativă privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, formular 394, Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097.
De asemenea, termenul de 27 iulie se aplică și pentru Efectuarea plății anticipate privind impozitul pe profit aferentă trimestrului II 2015, Efectuarea plății anticipate de 50 la sută din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor din locuințe personale, precum și Declarația informativă privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, formular 208.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here