fermieriFermierii pot înregistra on-line, începând cu prima sesiune de depunere de proiecte din 2014, cererile de finanţare din fonduri europene acordate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), se arată într-un comunicat de presă remis de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare şi Pescuit (APDRP).

Începând cu prima sesiune de depunere de proiecte din 2014 pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, potențialii beneficiari se vor înregistra pe pagina de internet a APDRP, vor completa cu informații specifice o serie de date de identificare și vor încărca în format electronic Cererea de Finanțare, cu toate documentele anexate pentru a fi transmise automat către APDRP.

Fermierii care solicită fonduri pentru fermele de familie vor depune, în continuare, Cererile de Finanţare la Oficiile judeţene ale APDRP în format tipărit şi electronic.

Depunerea on-line a cererilor de finanțare vine ca o facilitate pentru investitorii din agricultură care doresc să acceseze fondurile europene acordate prin PNDR. De asemenea, se constituie și ca o etapă în demersul APDRP de a optimiza și facilita procesul de solicitare a fondurilor europene. Facilitatea consta în uşurinţa completării Dosarului Cererii de Finanţare, dar şi a depunerii acestuia, fără a mai fi necesară deplasarea la Oficiile judeţene ale APDRP. În aceeaşi ordine de idei, sistemul va permite eliminarea oricăror suspiciuni privind depunerea şi înregistrarea proiectelor. Depunerea on-line reprezintă un prim pas de simplificare a procedurilor de lucru cu beneficiarii, astfel încât beneficiarii să nu mai fie puşi pe drumuri, şi să se evite pierderea de timp şi de bani.
După completarea datelor obligatorii de identificare ale solicitantului şi proiectului propus pentru finanţare, Cererea de Finanțare împreună cu anexele aferente vor fi încărcate pe pagina de internet www.apdrp.ro. Dacă încărcarea a fost realizată cu succes, se va emite un bon de ordine aferent depunerii respective.

Alocarea bonurilor de ordine se va realiza prin generarea unei secvenţe unice pe sesiune. Ulterior, dacă proiectul este declarat neconform, solicitantul va fi notificat în acest sens. Dacă proiectul este conform, acesta va urma toate etapele procedurale de evaluare şi selecţie.

Paşii care trebuie parcurşi pentru depunerea on-line a cererilor de finanţare

1. Accesarea site-ului APDRP
a. Accesul la portal se realizeaza prin intermediul unui „browser” (ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Crome etc.), unde se tastează în bara de adrese: http://www.apdrp.ro.

2. Autentificare
a. Pentru autentificare (în cazul în care sunteți deja înregistrat ca utilizator) există un câmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de utilizator.
b. Pentru înregistrare există un buton dedicat opţiunii de înregistrare ca utilizatori a vizitatorilor.

1) După înregistrare, utilizatorul va primi un e-mail de confirmare şi va trebui sa urmeze instrucţiunile din respectivul mesaj pentru activarea contului creat.

3. Pregătire documente pentru încărcare
a. După autentificare, se va deschide sesiunea de lucru pentru depunerea online a Cererii de Finanţare (accesibilă de pe homepage cu link către pagină nouă);
b. În sesiunea de lucru utilizatorul va putea consulta un ghid de utilizare a depunerii online si un tutorial, după care va parcurge următorii paşii:

1) Completare date de identificare ale solicitantului:

– Nume si prenume solicitant/ Denumire solicitant
– Titlul proiectului
– Judeţ, Localitate, sat
– CNP/ CUI solicitant
– Adresa de e-mail a reprezentantului legal al proiectului
– Telefon al reprezentantului legal al proiectului

2) Completarea Sesiunii şi măsurii

– Din lista de sesiuni/ masuri disponibilă, utilizatorul va alege sesiunea pe care va depune proiectul.
3) După selectarea sesiunii și măsurii, utilizatorul va continua cu pasul de încărcare Cerere de Finanțare și anexe tehnico – administrative.

4. Încărcarea Cererii de Finanțare (CF), a anexelor tehnice și administrative.
a. Presupune parcurgerea următorilor paşii:

1) Încărcarea formularului Cerere de Finanțare – la încărcarea cererii de finanțare vor avea loc o serie de validări în scopul de a ajuta solicitantul în corectarea diverselor probleme precum:

– formularul CF trebuie redactat electronic.
– se utilizează ultima versiune a CF pentru sesiunea respectivă.
– denumirea fişierelor nu conţin caracterele speciale: ~ ” # % etc.”
Este obligatorie completarea câmpurilor: CNP/CUI solicitant, Statut juridic solicitant, Date de identificare ale reprezentantului legal de proiect (BI/ CI/ Pașaport, Serie, Număr, Data eliberării, Data valabilității), E-mail reprezentant legal, Adresa sediu social și Adresa punct lucru reprezentat legal, Telefon/ fax reprezentant legal, Amplasare proiect Regiune – Județ, Obiectiv investiție: Județ/ Localitate/ Oraș Comuna/ Sat.

În funcție de informațiile privind amplasarea proiectului (Regiune/ Județ), se va stabili Oficiul Județean la care se va lansa în Sistemul de gestiune a documentelor (SPCDR) fluxul de depunere a CF.

2) Încărcare documentelor anexate Cererii de Finanțare

– Utilizatorul va încărca fiecare document în parte, încărcarea fiind de tip asincron (sistemul nu așteaptă finalizarea încărcării unui document, astfel utilizatorul poate încărca imediat următorul document).
– Fișierele trebuie să fie în format .pdf scanate la o rezoluție de minim 200dpi.

3) Încărcare alte documente

– În această secțiune, utilizatorul are posibilitatea da a încărca și alte documente justificative ale proiectului.

5. Finalizarea încărcării
a. După realizarea pașilor de mai sus, utilizatorul va acționa butonul de Upload.
b. Se va emite automat un mesaj de confirmare dacă toate fișierele au fost încărcate cu succes.
c. Toate fișierele se transferă automat la APDRP. Acestea se vor regăsi în SPCDR, în folder-ul proiectului, concomitent cu demararea fluxului de Depunere – Evaluare, pentru alocarea expertului care va întocmi conformitatea.
d. După finalizarea conformității, reprezentantul legal va fi notificat prin e-mail, încărcate cu succes.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here