380x250_25-septembrie-data-limita-pentru-efectuarea-platilor-anticipate-cu-titlu-de-impozit-pe-venitO serie de angajati din domeniul IT beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe venit, masura fiind prevazuta in Ordinul MFP nr. 748/2004.

Mai exact, angajatii care au absolvit o facultate la una din urmatoarele specializari: automatica, calculatoare, electronica, matematica, informatica si cibernetica sunt scutiti de la plata impozitului pe venit.

Guvernantii au adaugat, recent, la aceasta lista opt noi specializari, iar in acest fel au extins numarul celor care nu platesc impozit pe venit.

Noua prevedere este cuprinsa in Ordinul MFP nr. 1479/2013, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 575 din 10 septembrie 2013 si care a intrat in vigoare la aceeasi data.

Potrivit documentului, vor beneficia de scutirea la plata impozitului pe venit angajatii care sunt specializati intr-unul din urmatoarele domenii:

 • Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala, Ingineria informatiei, Tehnologia informatiei
 • Informatica industriala, Informatica aplicata in ingineria electrica, Informatica aplicata in ingineria materialelor, Matematica si informatica aplicata in inginerie
 • Cibernetica economica
 • Fizica informatica
 • Chimie informatica
 • Automatica si informatica aplicata, Echipamente pentru modelare, simulare si conducere informatizata a actiunilor de lupta, Ingineria sistemelor multimedia
 • Tehnologii si sisteme de telecomunicatii, Telecomenzi si electronica in transporturi
 • Transmisiuni, Echipamente si sisteme electronice militare.

Pana in prezent, se acordau beneficii fiscale doar angajatilor care aveau o diploma intr-unul din domeniile:

 • Automatica si informatica industriala
 • Calculatoare, Inginerie electrica si calculatoare
 • Electronica, Electronica aplicata, Electronica si telecomunicatii, Comunicatii
 • Matematica, Matematica informatica
 • Informatica, Informatica economica, Informatica aplicata
 • Cibernetica si informatica economica, Cibernetica si previziune economica, Contabilitate si informatica de gestiune.

Totusi, pe langa absolvirea unei anumite specializari din domeniul IT, cei care sunt scutiti de la plata impozitului trebuie sa mai indeplineasca, cumulativ, o serie de conditii, prevazute in noile reglementari.

Concret, angajatii trebuie sa ocupe unul din urmatoarele posturi, specifice activitatilor de creare de programe pentru calculator: analist, programator, proiectant de sistem informatic, inginer/programator de sistem informatic, administrator de baze de date, inginer software sau manager de proiect informatic.

In plus, postul trebuie sa faca parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama anagajatorului, cum ar fi centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare.

In acelasi timp, angatorul trebuie sa fi realizat in anul fiscal precedent si sa fi inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari.

Ce acte sunt necesare pentru scutirea de la plata impozitului pe venit?

Pentru incadrarea angajatilor in categoria celor care nu platesc impozitul pe venit sunt necesare urmatoarele documente justificative:

 • actul constitutiv, in cazul societatilor comerciale;
 • organigrama angajatorului;
 • fisa postului;
 • copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata, insotita de copia legalizata de pe foaia matricola, respectiv copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia legalizata a suplimentului la diploma;
 • contractul individual de munca sau copia legalizata a contractului individual de munca;
 • statul de plata intocmit separat ;
 • comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
 • balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Dosarul care cuprinde aceste dosare se va pastra la sediul angajatorului in vedere controlului, se arata in actul normativ care a intrat in vigoare marti.

De asemenea, incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit constituie responsabilitatea angajatorului.

In plus, scutirea de impozit pe venit se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire, si fara a fi conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului minim de venit.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here