masini trafic1

Pentru calculul taxei de timbru, persoanele fizice şi juridice trebuie să prezinte la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău cererea privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu. În cazul autovehiculelor achiziţionate în leasing se stabileşte un formular special, care se depune în format electronic, însoţit de formularul editat. Solicitanţii trebuie să prezinte cartea de identitate a vehiculului, în copie şi original, documentele care atestă dobandirea dreptului de proprietate, în copie şi original. Pentru autovehiculele second hand achiziţionate din străinătate, cumpărătorii trebuie să prezinte un document din care să rezulte data primei înmatriculări şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere, rezultatul expertizei tehnice efecutate de Registrul Auto Român sau rezultatul evaluării individuale efectuate, în copie şi original. În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, în locul cărţii de identitate a vehiculului va fi prezentat un document care să conţină elementele necesare calculului timbrului de către organul fiscal, al cărui model a fost stabilit în Ordinul preşedintelui ANAF nr. 296/2013 (Anexa nr. 3). Decizia privind valoarea timbrului de mediu se emite în cel mult două zile, iar pentru maşinile achiziţionate în leasing în cel mult cinci zile. Plata taxei se face la trezoreria organului fiscal de care aparţine contribuabilul, prin virament sau numerar, în contul 51.16.10.09 “Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule”, codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here