calculimpozit2_orPersoanele fizice trebuie sa achite diferentele de impozit pe venit si contributii sociale in 60 de zile de la primirea deciziilor de impunere anuala. Emiterea documentelor de plata a inceput inca din luna octombrie, astfel incat contribuabilii au timp pana la finalul lunii noiembrie sau inceputul lunii decembrie sa isi achite darile la stat. Termenul de plata difera pentru fiecare contribuabil in functie de data la care le-a fost comunicata decizia de impunere.

Pentru a stabili diferentele de impozit si contributii sociale, Fiscul emite mai multe tipuri de decizii de impunere, in functie de situatia fiscala a fiecarui contribuabil.

Astfel, pot fi emise, pe baza datelor din declaratiile privind veniturile realizate si a celorlalte informatii existente in evidenta fiscala:

–    Formularul 250 – Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice

–    Formularul 251 – Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice

–    Formularul 630 – Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate

Persoane fizice care primesc asemenea acte de la ANAF trebuie sa stie ca, atunci cand din documente reies diferente de plata,  ei trebuie sa le achite in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziilor de impunere, perioada in care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere.

Cum stii cand ai sume de plata?

Potrivit unei comunicari a Directiei Generale a Finantelor Publice Arges, diferentele de plata sunt evidentiate pe decizii in felul urmator:

–    diferenta de impozit stabilita in plus – randul 9, litera a) din formularul 250

–    diferenta de impozit de plata – randul 8 din formularul 251

–    diferenta de contributii stabilita in plus – cap II, randul 4a din formularul 630

Comunicarea deciziilor – reguli importante

Avand in vedere ca sumele de plata stabilite de ANAF prin deciziile de impunere anuala trebuie achitate de contribuabili in maxim 60 de zile de la comunicare, este important sa stiti care sunt normele legale in ceea ce priveste transmiterea unui act administrativ fiscal, mai ales ca, daca nu este comunicat corespunzator, actul emis de Fisc poate sa nu aiba nicio valoare juridica.

Art. 44 din Codul de procedura fiscala stabileste ca actul administrativ fiscal se comunica prin remiterea acestuia contribuabilului/imputernicitului, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Actul administrativ fiscal poate fi comunicat si prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia si daca respectivul contribuabil a solicitat expres acest lucru.

In cazul in care comunicarea actului administrativ fiscal nu a fost posibila prin modalitatile prevazute mai sus aceasta se realizeaza prin publicitate.

Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. In cazul actelor administrative emise de organele fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective. In lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judetean.

In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul in care este comunicat contribuabilului sau la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat. Daca nu a fost comunicat potrivit regulilor mentionate, actul administrativ fiscal nu este opozabil contribuabilului si nu produce niciun efect juridic.

Nu platesti in 60 de zile? Vei achita dobanzi si penalitati de intarziere

Conform Codului de procedura fiscala, nivelul dobazii este de 0,04% (14,6% pe an) si se calculeaza pe fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Si penalitatile de calculeaza pe fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Nivelul penalitatilor este de 0,02% pe fiecare zi de intarziere.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here