PFA-si-contributiile-sociale-obligatorii--Cat-trebuie-sa-platesti-minim-la-stat-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice  informează contribuabilii că, în luna decembrie 2013 trebuie să depună la organul fiscal competent urmatoarele documente:

Termen 6. decembrie. 2013, inclusiv

Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A., care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna noiembrie 2013 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de T.V.A. lunar.

Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.1.165/2009

Termen 10. decembrie. 2013, inclusiv

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Reglementare : art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007.

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de către persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Reglementare : art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007.

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.

Reglementare : art.152, alin.(6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F.nr.262/2007.

Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul Fiscal,în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal,cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA .

Reglementare : art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.1.768/2012.

Termen 20.decembrie.2013, inclusiv

Facem următoarea precizare: în conformitate cu art.111 indice 1 privind prevederile speciale privind scadenţa şi declararea creanţelor fiscale,din Legea nr.92/2003 privind Codul de Prcedura Fiscală, republicată, “ Creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului Fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25.decembrie sunt scadente şi se declară până la data de 21.decembrie.

În situaţia în care data de 21.decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21.decembrie.”

 Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare, formular 097. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art.153 şi care se află înscrise în „Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul T.V.A. la încasare”, a căror perioadă fiscală este luna şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna noiembrie 2013 .

Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.1.529/2012.

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2013.

Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.1.950/2012

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi               evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112. cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2013.

Reglementare: O.M.F.P.nr.1.045/2012

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2013.

Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.52/2012.

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2013.

Reglementare: art.156 indice 2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare,    O.P.A.N.A.F.nr.1.790/2012. .Atenţie: Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de T.V.A.conform art.152 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, până la 10.noiembrie.2013.

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A., conform art.153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedenta, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125 indice 1, alin.(3), pentru care se datorează T.V.A.,contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Reglementare: art.156 indice 3 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F.nr.30/2011.

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A.formular 307. Se depune de către persoanele impozabile pentru operaţiunile prevăzute la art.128 alin.(7), din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal ; pentru ajustarea T.V.A. de către locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art.152 alin.(7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea T.V.A. de către persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de T.V.A.a fost anulată conform art.153, alin.(9) lit.a) – e) sau lit.g) din  Codul Fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art.128 alin.(4), art.148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A. sau care a efectuat ajustări incorecte.

Reglementare : art.156 indice 3 Cod Fiscal ; O.P.A.N.A.F. nr. 2.223/2013.

Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9), lit.a) – e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a) – e) Cod Fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de T.V.A. livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata T.V.A.

Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.2.224/2013.

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna noiembrie 2013.

Reglementare: art.156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F.nr.76/2010.

Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna noiembrie 2013,  de către plătitorii de T.V.A. cu perioadă fiscală lunară.

Reglementare : O.P.A.N.A.F. nr.3.596/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferent trimestrului IV 2013.Se plăteşte de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole, conform art.71 din Codul Fiscal.

Reglementare: art.82 alin.(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II-a.Se plăteşte de către persoanele juridice străine cu reprezentanţă în România.

Reglementare: art.124 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

Plata contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate aferentă trimestrului IV.Se plăteşte de către contribuabilii prevăzuţi la art.296 indice 21 alin.(1) lit.a) – e).

Reglementare: art.296 indice 24 alin.(4) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

 Depunerea Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România.Se depune de către persoanele fizice care au sosit în România după 1.ianuarie.2009 şi care continuă să fie prezente în România şi după 1.ianuarie.2012.Persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat.

Reglementare: O.M.F.P. nr.74/2012

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here