teren-agricol2

Agricultorii buzoieni vor achita impozitele în numerar la primărie, în cadrul unui departament de specialitate, dacă nu există în localitate o unitate fiscală şi dacă s-a încheiat un protocol în acest sens între primărie şi direcţia regională a finanţelor publice de care aparţine localitatea. Posibilitatea de a achita impozitele pentru veniturile agricole la primării, în cazul în care nu există o unitate ANAF în localitate, a fost adoptată la sfârşitul lunii august prin ordonanţă de Guvern, însă procedura de încasare şi virare a contribuţiilor la bugetul de stat şi cel al asigurărilor sociale trebuie aprobată prin ordin comun al ministrului Finanţelor Publice şi cel al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. „Această posibilitate vizează situaţia în care în localitate nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi are ca scop diminuarea cheltuielilor de conformare pe care trebuie să le suporte contribuabilul pentru a-şi îndeplini obligaţiile de plată. Se evită, astfel, deplasarea contribuabililor în cauză pe distanţe foarte mari până la unităţile administraţiilor finanţelor publice la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozit şi contribuţii aferente veniturilor din activităţi agricole”, se arată în motivaţia adoptării acestei măsuri. Direcţia generală regională a finanţelor publice trebuie să transmită, în două zile de la publicarea ordinului de ministru în Monitorul Oficial, două exemplare semnate ale protocolului către primăriile localităţilor unde nu sunt unităţi fiscale, iar primăriile care sunt de acord cu încheierea protocolului vor trimite înapoi un exemplar semnat şi completat, în două zile de la data primirii documentului.
Dacă termenul este depăşit, primăria poate solicita ulterior încheierea protocolului, se arată în proiectul de ordin. Lista cu primăriile care au semnat protocolul va fi publicată pe site-ul web al fiecărei direcţii regionale a finanţelor publice, pe cel al ANAF şi al prefecturii judeţului. Totodată, primăriile vor publica protocolul la sediile lor, dar şi în alte locuri, precum unităţi medicale, culturale etc.
Fiscul transmite lunar (în primele cinci zile ale lunii pentru cea precedentă) departamentelor de specialitate din cadrul primăriilor lista agricultorilor care au de achitat impozite şi penalităţi datorate la sfârşitul lunii de referinţă. Pentru obligaţiile fiscale datorate de contribuabili până la data încheierii protocolului, lista se comunică compartimentului de specialitate al primăriilor în termen de două zile de la data încheierii protocolului.
Compartimentul din primărie încasează sumele plătite de contribuabil, care poate achita chiar şi o sumă parţială din totalul datoriilor. În documentul de plată eliberat se vor menţiona cuantumul şi natura obligaţiei fiscale achitate de contribuabil, precum şi contul bugetar al obligaţiei fiscale ce face obiectul plăţii, respectiv impozite sau contribuţii de asigurări sociale de sănătate. „Sumele încasate în numerar reprezentând obligaţii fiscale datorate de contribuabili în condiţiile prezentului ordin se depun de către compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale, în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la încasare, în contul Disponibil din sume colectate de unităţile administrativ-teritoriale pentru alte bugete, care se deschide pe numele acestora la unitatea teritorială a trezoreriei statului”, se mai spune în proiectul actului normativ.
Totodată, compartimentul de specialitate al primăriei prezintă unităţii teritoriale a trezoreriei statului şi situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale, iar aceasta la rândul său transmite organului fiscal competent, la sfârşitul fiecărei zile lucrătoare, sumele încasate în ziua respectivă reprezentând obligaţii fiscale, pentru fiecare contribuabil în parte. Codul de procedură fiscală stabileşte că administrarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat este de competenţa ANAF. Această regulă se aplică şi în ceea ce priveşte administrarea impozitului şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here