380x250_cand-depuneti-declaratia-de-impozit-la-fisc-trebuie-trecuta-in-formularul-208-perioada-de-detinere-a-imobiluluiDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce în atenţia persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA că, potrivit OUG nr.111/2013, începând cu 1 ianuarie 2014 sistemul de TVA la încasare a devenit opţional.

Începând cu 1 ianuarie 2014, sistemul de TVA la încasare poate fi aplicat de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, ce au sediul activităţii economice în România, dacă în anul calendaristic precedent au realizat o cifră de afaceri mai mică de 2.250.000 lei.

Prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3884/2013 a fost aprobat formularul (097) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”, prin care persoanele impozabile vor notifica organele fiscale competente cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau încetarea aplicării acestui sistem. Formularul (097) se depune la registratura organului fiscal sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire, termenele legale de depunere fiind următoarele:

–         pentru intrarea în sistem, prin opţiune, până pe 25 ianuarie inclusiv, în cazul persoanelor impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs;

–         pentru intrarea în sistem, prin opţiune, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, în cazul persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului;

–          pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 2.250.000 lei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul, în cazul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei;

–          pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 25 ale oricărei luni, în cazul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului.

Persoanele impozabile nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, cu excepţia situaţiei în care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei. Persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare pot solicita oricând în cursul acestui an încetarea aplicării sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea acestui sistem.

Nu au obligaţia de a depune Formularul (097) persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare şi care optează pentru continuarea aplicării sistemului, dacă sunt eligibile pentru aplicarea acestuia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here