PFA-si-contributiile-sociale-obligatorii--Cat-trebuie-sa-platesti-minim-la-stat-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice aduce în atenţia contribuabililor noutăţile legislative în materie de TVA ce se aplică de la 1 ianuarie 2014”, respectiv:

  • se exclude din baza de impozitare  a TVA aferentă serviciilor de leasing, costul cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing, atunci când locatorul asigură el însuşi bunul şi refacturează locatarului costul exact al asigurării;
  • a fost eliminată condiţia referitoare la achitarea TVA solicitate la rambursare de către persoanele impozabile nestabilite în România.  Potrivit noilor prevederi, rambursările de TVA către persoanele impozabile nestabilite în România se vor acorda chiar dacă TVA solicitată la rambursare nu este achitată, sub rezerva îndeplinirii celorlalte condiţii prevăzute de lege;
  • nu se va ajusta deducerea iniţială a TVA în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate  corespunzător de persoana impozabilă. În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă demonstrează furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here