masini traficContribuabilii persoane fizice care efectuează achiziţii intracomunitare de vehicule, în vederea efectuării primei înmatriculări a acestora în România, trebuie să prezinte la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor Certificatul de atestare a plăţii accizelor. Certificatul de atestare a plăţii accizelor se solicită  numai pentru următoarele categorii de vehicule:

–       iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 şi 8903 99, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă;

–       autoturisme şi autoturisme de teren, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 şi 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3.

Pentru obţinerea certificatului, contribuabilul însuşi sau prin împuternicit va depune la organul fiscal la care acesta îşi are domiciliul fiscal o cerere tip, la care va ataşa  o copie a documentelor din care să reiasă că suma reprezentând acciză a fost plătită la bugetul de stat. Dacă în evidenţa fiscală a contribuabilului acciza datorată figurează ca fiind achitată, organul fiscal va elibera certificatul în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, în caz contrar va înştiinţa contribuabilul.
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here