finanteDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.249/7.aprilie.2014 a fost  publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr.491/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată (T.V.A.) cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr.263/2010. În articolul de mai jos prezentăm cele mai importante prevederi ale actului normativ menţionat.

Deconturile de T.V.A. se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art.153 din Codul Fiscal, la organul fiscal competent, prin poştă sau direct la compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale, precum şi prin sistemul electronic naţional, la termenele prevăzute de Codul Fiscal.

Se supun prevederii de soluţionare numai deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse în cadrul termenului legal de depunere.

Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi după expirarea termenului legal de depunere, vor prelua suma negativă în decontul perioadei fiscale urrmătoare.

Solicitările de rambursare depuse pentru acelaşi termen legal de depunere se supun procedurii de soluţionare în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul prevăzut la art.70 din Codul de Procedură Fiscală, respectiv 45 de zile de la data înregistrării acestora. În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.

Deconturile cu sume negative de T.V.A. cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile, altele decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, se soluţionează în funcţie de gradul de risc fiscal pe care îl prezintă fiecare persoană impozabilă, astfel

–          în cazul deconturilor de T.V.A. cu risc fiscal mic : prin emiterea Deciziei de rambursare a T.V.A.

–         în cazul deconturilor de T.V.A. încadrate la risc fiscal mediu : cu analiză documentară.

–         în cazul deconturilor de T.V.A. cu risc fiscal mare : cu inspecţie fiscală anticipată.

Deconturile cu sume negative de T.V.A. cu opţiune de rambursare sunt în curs de soluţionare în perioada cuprinsă între data depunerii decontului şi data compensării/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.

Important! Deconturile cu sume negative de T.V.A. cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal şi nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele fiscale, prin care se solicită sume de până la 45.000 lei, se încadrează la risc fiscal mic şi se soluţionează prin emiterea deciziei de rambursare în termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului.

 

Pentru contribuabilii care prezintă risc fiscal mare, organele fiscale constituie o bază de date specială pe baza informaţiilor primite de la organele de inspecţie fiscală şi de la alte organe fiscale cu atribuţii de administrare fiscală.

Deconturile cu sume negative de T.V.A. cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează cu inspecţie fiscală.

Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, care se află în curs de soluţionare, depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date specială, procedura se întrerupe, iar deconturile se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează cu inspecţie fiscală anticipată.

Persoanele impozabile care în decurs de 6 luni au renunţat de cel puţin 2 ori la opţiunea de rambursare, după încadrarea la categoria de risc fiscal mare sunt incluse în procedura de analiză de risc în vederea selectării pentru inspecţie fiscală.

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here