PFA-si-contributiile-sociale-obligatorii--Cat-trebuie-sa-platesti-minim-la-stat-Persoanele fizice autorizate, dar si alte categorii de contribuabili persoane fizice trebuie sa isi achite la stat in aceasta luna impozitul pe venit si contributiile sociale, plati anticipate aferente celui de-al treilea trimestru din 2013. Termenul limita pentru plata este 25 septembrie, orice depasire a acestei date fiind sanctionata mai drastic de Fisc, odata cu inasprirea regimului penalitatilor de intarziere.

Plati anticipate in contul impozitului pe venit aferent trimestrului III 2013 trebuie efectuate de persoanele fizice organizate ca intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizeaza venituri din:

– activitati independente (comerciale, prestari servicii),

– profesii libere

–  cedarea folosintei bunurilor.

De asemenea, contribuabilii care desfasoara activitati independente sau profesii libere vor plati la unitatea fiscala de domiciliu al contribuabilului: contributia de asigurari sociale (CAS-ul) in cota de 31,3% si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS-ul) in cota de 5,5% reprezentand platile anticipate aferente celui de-al doilea trimestru din acest an.

Conturile in care se incaseaza contributiile sunt:

22.21.03.12 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica;

26.21.05.03.02 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri.

Dobanzi si penalitati de intarziere pentru cei care nu platesc la timp

Achitarea de catre debitori a obligatiilor de plata, dupa termenul de scadenta, atrage perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere, stabilite potrivit Codului de Procedura Fiscala care precizeaza ca pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de plata, reprezentand impozitul pe venit, se datoreaza dobanzi dupa cum urmeaza:

a) pentru anul fiscal de impunere, dobanzile pentru platile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plati anticipate se calculeaza pana la data platii debitului sau, dupa caz, pana la data de 31 decembrie;

b) dobanzile pentru sumele neachitate in anul de impunere potrivit lit. a), se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator pana la data stingerii acestora inclusiv;

c) in cazul in care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuala este mai mic decat cel stabilit prin deciziile de plati anticipate, dobanzile se recalculeaza, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere, la soldul neachitat in raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuala, urmand a se face regularizarea dobanzilor in mod corespunzator.

De asemenea, plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza si cu penalitati de intarziere.

Modul de calcul a penalitatilor a fost modificat din 1 iulie, astfel ca incepand cu aceasta data contribuabilii care intarzie platile catre stat trebuie sa achite o penalitate de 0,02% pe fiecare zi de intarziere, ceea ce ar insemna o penalitate de 7,3% anual.

Din iulie penalitatile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Reglementarile anterioare dadeau contribuabililor un ragaz de 30 de zile, astfel incat in aceasta perioada ei isi puteau achita  obligatiile fiscale restante fara sa plateasca si penalitati de intarziere. Aceasta prevedere nu mai exista insa de la 1 iulie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here