finantePrin OUG nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare a fost diminuat, incepand cu 1 martie , nivelul dobanzii pentru fiecare zi de intarziere de la 0,04% la 0,03%. In aceste conditii, nivelul dobanzii pentru neplata taxelor poate ajunge anual la 10,95% fata de 14,6% cat era anterior. Procentul de 0,03% se aplica atat sumelor datorate de contribuabil catre bugetul de stat, cat si sumelor restituite cu intarziere de stat contribuabilului sau stabilite eronat in sarcina contribuabilului.

Actul normativ specifica si data de la care dobanda incepe sa curga, astfel ca pentru creantele rezultate din anularea unui act administrativ fiscal, prin care au fost stabilite obligatii fiscale de plata si care au fost stinse anterior anularii, contribuabilul are dreptul la dobanda incepand cu ziua in care a operat stingerea creantei fiscale individualizate in actul administrativ anulat si pana in ziua restituirii sau compensarii creantei contribuabilului rezultate in urma anularii actului administrativ fiscal.Aceasta prevedere este valabila doar in cazul actelor administrative fiscale si anulate dupa data intrarii in vigoare a OUG nr.8/2014, conform art 124, alin 11.Conform Codului de Procedura Fiscala, organul fiscal trebuie sa restituie contribuabililor diferentele de impozite rezultate din regularizarea anuala a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. De asemenea, incasarile din poprire, in plus fata de creantele fiscale pentru care s-a infiintat poprirea se restituie in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data incasarii.

Cererile depuse de catre contribuabili sunt solutionate de catre organul fiscal in termen de 45 de zile de la inregistrare, termenul putand fi prelungit in situatiile in care, pentru solutionarea cererii, sunt necesare informatii suplimentare. Termenul va fi prelungit pana la data primirii informatiilor solicitate.Prin exceptie, nivelul dobanzii pentru obligatiile fiscale esalonate la plata conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, pentru care contribuabilul constituie intreaga garantie sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului, este de 0,02%.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here