declaratie agriculturaDirecţia Regională a Finanţelor Publice reaminteste persoanelor fizice care obţin în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică venituri  din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit (cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole, creşterea şi exploatarea animalelor), că au obligaţia de a depune până la data de  26 MAI 2014, pentru anul în curs, formularul 221 –”Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit„,in conformitate cu art. 74 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data de 26 MAI 2014  reprezinta termen limita de depunere si pentru declaratiile 200,201,220,230.

Formular 200 – contribuabilii care au realizat venituri din străinătate: profesii libere, activităţi comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiţii, pensii, precum şi alte venituri aflate în străinătate. Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c), timp de 3 ani consecutivi.

Formular 201 – persoane fizice care au realizat, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor (fără arendare), venituri din activităţi agricole, câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operaţiuni de vânzare -cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

Formular 220 – contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

Formular 230 – persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii:

– au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 şi solicită restituirea acestora;

– optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau a unităţilor de cult,  precum şi  contribuabilii care solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egală cu 300 lei pe an.

 

Pentru a evita aglomeraţia la ghişee, recomandăm contribuabililor să nu amâne până în ultima zi, respectiv 26 mai 2014, depunerea declaraţiilor fiscale.

Declaraţiile  se pot  depune direct la organul fiscal sau prin poştă cu confirmare de primire.

Formularele necesare pot fi descărcate de pe : http://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/formulare_programe_utile/formulare_explicatii.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here