finanteDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii că, în luna aprilie 2014 trebuie să depună la organul fiscal competent, după caz, documentele precizate mai jos:

Termen 7.aprilie.2014 inclusiv

Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A., care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092.Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice in mod independent sau exercită profesii libere, care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna martie 2014 şi sunt obligate să îşi modifice perioada fiscală devenind plătitori de T.V.A. lunar.

Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.1.165/2009.

 

Termen 11.aprilie.2014 inclusiv

Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul Fiscal,  formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA .

Reglementare : art.152 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr.1.768 /2012.

 

Termen 25.aprilie.2014 inclusiv

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Se face de către plătitorii de următoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuală, din contracte/convenţii civile şi de agent, expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, din premii şi jocuri de noroc, obţinute de nerezidenţi, din alte surse.

Reglementare: art.52 alin.(3), art.52 indice 1 alin.(1) si (4), art.77 alin.(6), art.79 alin.(3), art.116 alin.(4) si (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit aferentă trim.I 2014. Se depune de către contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial.

Reglementare: art.34 alin.(8), alin.(5) lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent, formular 104. Se depune de către persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art.13 lit.c) şi e) din Codul Fiscal.

Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.3136/2013

 

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar,trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie, trimestrului I 2014. Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.3136/2013.

 

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112. cu termen lunar,trimestrial,  pentru obligaţiile aferente lunii martie, trimestrului I 2014.

Reglementare: O.M.F.P. nr.1045/2012, art.296 indice 19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie 2014.

Reglementare: O.M.F.P. nr.2371/2007, art.60 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar,trimestrial, semestrial, anual – după caz,  pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie, trimestrului I 2014,  după caz.

Reglementare: art.156 indice 2 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, O.P.A.N.A.F.nr.1.790/2012.Atenţie: Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de T.V.A.conform art.152 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,până la 10.martie.2014.

 

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A., conform art.153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedenta, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125 indice 1, alin.(3), pentru care se datorează T.V.A.,contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Reglementare:art.156 indice 3 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.30/2011.

Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea T.V.A., formular 307.Se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art.134 alin.(5), art.128 alin.(7), art.152 alin.(7), art.153 alin.(9) lit.a) – e) şi g) din Codul Fiscal.

Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.2223/2013.

Declaraţie privind T.V.A. datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153, alin.(9) lit.a)-e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de T.V.A. a fost anulat conform art.153 alin 9.lit.a)-e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata T.V.A. aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de T.V.A.

Reglementare:  O.P.A.N.A.F. nr. 2224/2013.

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri, formular 390 VIES, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna martie 2014.

Reglementare: art.156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.3162/2011.

Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art.153 din Codul Fiscal obligate la plata taxei conform art.150 alin.(1) şi alin.(7) din Codul Fiscal pentru operaţiuni impozabile în România, conform art.126 alin.(1), persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. în România conform art.153 din Codul Fiscal, care realizează în România, de la persoane impozabile înregisterate în ascopuri de T.V.A. în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.

Reglementare :O.P.A.N.A.F. nr.1992/2012.

Termen 30.aprilie.2014 inclusiv

Depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2013. Se depune de către instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, subunităţile fără personalitate juridică cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin.(1) şi (2) din Legea contabilităţii nr.82/1991, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here