cod-fiscal bunContribuabilii buzoieni trebuie să ştie că până pe 25 februarie, la Fisc trebuie depuse documente precum: De­cla­ra­ţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ia­nuarie 2015, formular 100; De­cla­raţia privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2015, formular 112; Declaraţia privind veniturile sub forma de salarii din stră­inătate obţinute de către persoanele fizice care des­fă­şoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2015, formular 224; Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obli­ga­ţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2015, formular 300; Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301; Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311; Decla­raţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307; Notificarea pri­vind aplicarea/în­cetarea apli­cării sistemului TVA la în­casare. Totodată, trebuie depusă şi Declaraţia recapitulativă pri­vind livrările / achiziţiile/ pres­tările intracomunitare pen­tru obligaţiile de declarare aferente ope­ra­ţiunilor des­fă­şurate în luna ianuarie 2015, formular 390 VIES, dar şi Declaraţia infor­mativă pri­vind livrările/ prestările şi achi­zi­ţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394; De­claraţia infor­mativă pri­vind livrările de bunuri şi pres­tările de servicii, formular 392A; Declaraţia informativă pri­vind livrările de bunuri, pre­stările de servicii şi achi­ziţiile, formular 392B; Decla­ra­ţia informativă privind ve­ni­turile obţinute din vânzarea de bile­te pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, formular 393. Un alt termen scadent este 28 februarie, dată până la care trebuie depusă Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursa/venituri scutite, pe be­neficiari de venit nerezidenţi, dar şi Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, formular 205; Decla­ra­ţia anuală privind impozitul pe reprezentanţe, dar şi De­cla­raţia informativă privind veni­turile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here