finanteDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice  reaminteşte faptul că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/14.11.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.703/15.11.2013, începând cu data de 1.ianuarie.2014 a intrat în vigoare impozitul pe construcţii, stabilit conform Titlului IX indice 3 din Codul Fiscal, ale cărui principale aspecte pe prezentăm în continuare :

 

Obligaţie :

Contribuabilii obligaţi la plata acestui impozit sunt :

–       persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor , fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;

–       persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

–       persoanele juridice cu sediul social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene;

–       utilizatorul, în cazul operaţiunilor de leasing financiar;

–       locatorul, în cazul operaţiunilor de leasing operaţional.

Construcţiile care intră sub incidenţa acestui impozit sunt cele prevăzute în grupa 1 “Construcţii”, cu excepţia subgrupei 1. 2. 9. din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr.2.139/2004, cu modificările ulterioare, altele decât construcţiile pentru care se datorează impozitul pe clădiri către bugetul local al comunei, oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea, impozit reglementat la Titlul IX „Impozite şi taxe locale „ prevăzut de Codul Fiscal.

 

Cota de impozitare şi baza de impozitare

Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31.decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al contului corespunzător construcţiilor (contul 212), din care se scade :

–       valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor Titlului IX „Impozite şi taxe locale „, de către contribuabil sau proprietar, după caz. Deducerea valorii lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere  pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, se justifică cu documentaţia corespunzătoare care atestă comunicarea acestor valori către proprietar;

–       valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile aflate, sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale;

–       valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. “Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr.2.139/2004, cu modificările ulterioare,

Cheltuiala cu impozitul pe construcţii este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil.

 

Depunerea declaraţiei fiscale şi plata impozitului

Declararea impozitului pe construcţii se face până la data de 25.mai inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul, prin depunerea formularului 100 „ Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” , completând corespunzător secţiunea  a II – a, „Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic”. Necompletarea tabelului corespunzător acestui tip de impozit echivalează cu nedeclararea obligaţiei respective.

Plata impozitului pe construcţii se face în două rate egale, până la datele de 25.mai şi 25.septembrie, inclusiv.

Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe construcţii până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat.

Contribuabilii nou înfiinţaţi datorează impozitul pe construcţii începând cu anul fiscal următor.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here