impozit-pe-profit2Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice informează contribuabilii interesaţi că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.308/25.04.2014 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit acestui act normativ, profitul reinvestit în echipamente tehnologice, respectiv maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit.

Scutirea de impozit potrivit prevederilor prezentei Ordonanţe de urgenţă se aplică pentru profitul reinvestit în echipamentele tehnologice produse şi/sau achiziţionate după 1.iulie.2014 şi puse în funcţiune până la data de 31.decembrie.2016 inclusiv.

Profitul reinvestit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcţiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Pentru perioada 1.iulie – 31.decembrie 2014, în aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1.iulie.2014 şi investit în activele menţionate mai sus produse şi/sau achiziţionate şi puse în funcţiune după aceeaşi dată.

Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul în care la sfârşitul exerciţiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului reinvestit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit.

Pentru echipamentele tehnologice care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul respectiv, în baza unor situaţii parţiale de lucrări.

Contribuabiliii care beneficiază de această facilitate fiscală au obligaţia de a păstra în patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel puţin o perioadă egală cu o jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani.

 

Facem precizarea că scutirea de impozit pentru profitul reinvestit se aplică pentru echipamentele tehnologice considerate noi, potrivit normelor de aplicare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here