Firmele care creează cel puţin 200 de locuri de muncă înalt calificate vor putea primi, pentru o perioadă de doi ani, o subvenţie în cuantum de 40%-50% pentru cheltuielile salariale, în baza unei scheme de ajutor de stat avizată în şedinţa de ieri a Guvernului. Ajutorul de stat va fi în cuantum de 40% din cheltuielile salariale pe doi ani pentru investitorii din zona Bucureşti-Ilfov şi de 50% pentru cei din celelalte regiuni ale ţării. Suma totală alocată din bugetul de stat pe următorii ani este de 100 milioane euro, pentru finanţarea costurilor salariale aferente personalului cu calificare ridicată în domenii de cercetare-dezvoltare, inovare, energie, informatică, precum şi din industria prelucrătoare înalt tehnologizată. Sectoarele economice de aplicare a schemei sunt industria producătoare, cu excepţia fabricării băuturilor şi produselor din tutun, producţia şi furnizarea de energie electrică, termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de editare produse software, telecomunicaţii, servicii în tehnologia informaticii, activităţi şi servicii informatice, cercetare-dezvoltare. „Cheltuielile eligibile pentru asemenea proiecte sunt costurile salariale aferente unei perioade de doi ani de activitate pentru locurile de muncă nou create ca urmare a realizării investiţiei. Aceasta trebuie să se întâmple în cel mult trei ani de la declanşarea investiţiei şi trebuie menţinute pe o perioadă de minimum cinci ani de la data efectuării primei plăţi a ajutorului de stat aferent fiecărui loc de muncă nou creat”, a declarat ministrul Finanţelor, Florin Georgescu. Firma care solicită ajutorul de stat va fi obligată să prezinte o scrisoare de garanţie bancară care să aibă valoarea cel puţin a ajutorului de stat plătit, pentru ca în cazul în care nu-şi respectă integral obligaţiile contractuale statul să-şi poată recupera ajutorul acordat. Ministrul Finanţelor a arătat că nu există limită la cuantumul ajutorului acordat unui agent economic şi nici la cuantumul unui salariu acordat de firmă unei persoane înalt calificate.