Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură penală în cazul lui LUNGU FLORENTIN, Primar al Orașului Nehoiu, Județul Buzău, întrucât, în exercitarea mandatului de primar, a aprobat efectuarea plății în sumă de 273.735,77 Lei, reprezentând contravaloarea executării unui contract de lucrări, între Primăria Orașului Nehoiu (reprezentată prin ALEXANDRU CORCODEL, primar – în calitate de achizitor) și S.C. PRODFOR S.R.L. (reprezentată prin LUNGU FLORENTIN, administrator – în calitate de executant).

Contractul de lucrări a fost încheiat anterior exercitării mandatului de primar (la data de 13 mai 2008), iar plata contractului s-a efectuat în baza aprobării date de către acesta, în calitate de primar (aprilie 2013).

LUNGU FLORENTIN a deținut calitatea de asociat unic și Director general la S.C. Prodfor S.R.L., Nehoiu, până la data de 29 iunie 2012, când a fost ales primar. De la acea dată, în funcția de administrator neasociat cu drept de reprezentare la firma respectivă a fost aleasă o altă persoană, primarul deținând în continuare calitatea de asociat la această firmă.

florentin-lunguAstfel, prin aprobarea la plată și decontarea cheltuielilor contractului, s-a creat un beneficiu în favoarea propriei firme și propriei persoane, cu ocazia exercitării atribuțiilor de serviciu.

Astfel, LUNGU FLORENTIN a încălcat dispozițiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă, ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către LUNGU FLORENTIN a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 2531 din Codul Penal al României.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. LUNGU FLORENTIN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.