Un fost consilier local de la Tisău s-a aflat în incompatibilitate pe perioada exercitării mandatului. Constatarea au făcut-o reprezantanţii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), la un an după ce alesul şi-a încheiat mandatul.

ION BOȚOACĂ  s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Tisău, Jud. Buzău, ca urmare a încheierii unor contracte de prestări servicii între Primăria Comunei Tisău și S.C. TISAIKO S.R.L. (societate în cadrul căreia mama acestuia deține calitatea de asociat și funcția de administrator), respectiv S.C. FORT CONSTRUCT S.R.L. (societate în cadrul căreia acesta deține calitatea de asociat). Astfel, ION BOȚOACĂ  nu a respectat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Consilierii locali care au funcția de […] administrator […] precum și calitatea de […] asociat la societăți comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte […] cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile […] aflate în subordinea ori autoritatea consiliului local respectiv […]”.

Totodată, acesta a încălcat și regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă, întrucât a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârilor Consiliului Local al Comunei Tisău, Jud. Buzău, privind rectificările bugetului propriu al Comunei Tisău pe anul 2010, prin care s-a decis semnarea și executarea contractelor de prestări servicii încheiate între Primăria Comunei Tisău și firmele menționate mai sus. Astfel, Boţoacă a încălcat dispozițiile art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit cărora „Nu pot lua parte la deliberarea şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, cât și dispozițiile art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Consilierii […] consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii”.

Fostul consilier local a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.  ION BOȚOACĂ nu a depus însă la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”. „Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, se arată în informarea ANI.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.