Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău și-a sărbătorit, ieri, ocrotitorii spirituali, pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Sfânta Liturghie de hram a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de părinți consilieri eparhiali, preoți profesori ai școlii teologice și alți clerici, în Catedrala Arhiepiscopală din municipiu, aflată și ea sub oblăduirea celor trei corifei ai Ortodoxiei.

Așa cum este tradiția la această sărbătoare, un elev din clasa a XII-a, Cosmin-Constantin Tudor, a predicat despre viața și activitatea Sfinților Trei Ierarhi.

În cuvântul adresat credincioșilor și elevilor seminariști, Arhiepiscopul Ciprian a precizat că Sfinții Trei Ierarhi sunt paradigme de viețuire creștinească autentică pentru noi toți.

„Cei trei mari dascăli ai lumii și ierarhi autentici ai Bisericii lui Hristos ocupă un loc aparte în conștiința creștină, datorită vieții lor curate și gândirii teologice profunde, dovadă în acest sens fiind evlavia credincioșilor prezenți astăzi la Sfânta Liturghie și, îndeosebi, lucrările lor teologice, din care se hrănesc duhovnicește atât cei preocupați de studiul teologiei, cât și cei ce caută răspunsuri adecvate la întrebări existențiale sensibile. Au rămas în conștiința Bisericii ca mari teologi și predicatori de excepție, buni liturghisitori și organizatori ai vieții bisericești, filantropi și apărători ai dreptei credințe, în vremuri de grele încercări pentru creștinii veacului al IV-lea. Au luminat lumea creștină și chiar pe cea păgână prin limpezimea cugetării teologice întemeiate pe Evanghelia Cuvântului întrupat, dar mai ales prin viețuirea lor ascetică și practicarea rugăciunii neîncetate, însoțite de faptele concrete ale milosteniei, bine știind că cel mai eficient exemplu de mărturisire a lui Hristos a fost și rămâne fapta cea bună, ca expresie a iubirii față de Dumnezeu Cel bun și milostiv. Sfinții Trei Ierarhi au izbutit cu asupra de măsură să le arate păgânilor din vremea lor în ce constă superioritatea credinței în Fiul lui Dumnezeu întrupat, răstignit și înviat: împlinirea celei mai mari porunci încredințate Sfinților Săi Ucenici și Apostoli, prin care aveau să se distingă toți cei ce au crezut în El, și anume porunca de a ne iubi unii pe alții, așa cum El ne-a iubit pe noi, mergând până la jertfirea vieții. Însușindu-și această poruncă, cei trei ierarhi s-au dăruit Sfintei Biserici cu întreaga lor ființă, arzând pentru dragostea lui Hristos până la capăt, asemenea unor lumânări. De aceea, ei sunt exemple de viețuire atât pentru arhierei și preoți, cât și pentru elevii și studenții școlilor teologice, care se pregătesc să slujească Biserica lui Hristos, dar și pentru toți dreptcredincioșii creștini, inclusiv pentru cei retrași în mănăstiri și sihăstrii, care trăiesc după regulile monahale ale Sfântului Vasile cel Mare, punând accentul pe ascultare, post și rugăciune”, a subliniat Chiriarhul.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a oficiat slujba Parastasului pentru ctitorii Catedralei Arhiepiscopale, profesorii și absolvenții Seminarului Teologic „Chesarie Episcopul”, mutați la Domnul.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.

Ziua s-a încheiat cu tradiționala serbare de hram, în cadrul căreia cele două formații ale instituției de învățământ teologic buzoiene, Corul Bizantin, pregătit de pr. prof. Constantin-Iustin Stoica, și Corul „Credo in Deo”, dirijat de pr. prof. Gianin-Cristian Oprea, au interpretat cântări în cinstea Sfinților Trei Ierarhi, iar elevi seminariști au recitat poezii religioase.

Sursă info+foto: Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.