Consiliul Județean continuă politica de transformare a centrelor de plasament din sistemul de protecție în case de tip familial. Cel mai recent proiect a fost realizat în cazul fostului Centru rezidenţial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău, în locul căruia au fost înființate case de tip familial și un centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități.

Astăzi, autoritățile județene au prezentat noul complex de care beneficiză aproape 100 de copii.

Astfel, Complexul de Servicii Comunitare nr. 9 Buzău a fost înfiintat în cadrul proiectelor:

1.) „Casă nouă, în drumul spre acasă”, cod smis 120132 (POR 8.1/8.3/grup vulnerabil “copii”)

Obiectivul general al proiectului : Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale oferite de către D.G.A.S.P.C. Buzău, prin  închiderea centrului clasic de plasament „Centrul rezidenţial pentru copilul cu handicap nr.9 Buzău” (C.R.C.H. nr. 9 Buzău) şi identificarea celor mai bune alternative, care să permită asigurarea bunăstratii, dezvoltarea deplină şi armonioasă a benficiarilor de măsură de protecţie.

Obiectivele specifice ale proiectului:

a.) dezvoltarea unor servicii de specialitate, adresate copiilor beneficiari de măsură de protecţie în cadrul fostului Centrului rezidenţial pentru copilul cu handicap nr. 9 Buzău, prin crearea a 2 case duplex tip familial, cu o capacitate totală de 48 copii (4×12 beneficiari), structuri care să poată oferi servicii de calitate adaptate nevoilor acestora;

b.) înfiinţarea unui Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi, cu o capacitate de 90 beneficiari, prin reabilitarea/modernizarea unui imobil aflat în administrarea D.G.A.S.P.C. Buzău;

Grupul ţintă al proiectului este constituit din următoarele categorii de beneficiari:

Beneficiari direcţi: 48 copii cu dizabilităţi care vor beneficia de rezidenţă în cadrul a 2 case duplex tip familial; 90 copii cu dizabilităţi care vor beneficia de servicii în cadrul Centrului de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi, copii în familie.

Valoarea totală a Contractului de finanțare 4528484,29 lei, din care contribuția proprie 90569,68 lei, reprezentând 2% din bugetul eligibil.

Contractul de finanţare a fost semnat la 26.03.2019, dată de la care proiectul se află în implementare până la 28.02.2023.

2.) „Servicii sociale pentru un viitor mai bun”, cod smis 129087 (POCU/AP4)

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea tranziţiei de la servicii de îngrijire instituţionalizate către servicii la nivelul comunităţii.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. dezvoltarea unui serviciu social de tip rezidenţial în cadrul a 4 case de tip familial pentru 48 copii/ tineri, fosti beneficiari de măsură de protecţie în cadrul CRCH nr. 9 Buzău;

2. dezvoltarea unui serviciu social de îngrijire de zi în comunitate organizat ca şi centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi, cu o capacitate de 90 de beneficiari;

3. dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti prin recrutarea, evaluarea şi atestarea a 10 persoane interesate de această profesie (din care, 5 din mediul rural).

Grup țintă

Proiectul se adresează unui grup ţintă format din 110 persoane din care: 48 copii/ tineri instituţionalizaţi în cadrul centrului CRCH nr. 9 Buzău, prin tranziţia către 4 case de tip familial, serviciu rezidenţial care oferă îngrijire de tip familial; 42 copii expuşi riscului de separare de familie şi cei 48 de beneficiari ai caselor de tip familial ce vor beneficia de servicii de recuperare/ reabilitare în cadrul unui centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi; 10 copii instituţionalizaţi în cadrul CRCH nr. 9 Buzău ce vor beneficia de măsură de protecţie la asistent maternal profesionist; 10 asistenţi maternali profesionişti.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este 5.301.608,93 lei, din care contribuţie proprie 106.032.18 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă.

Contractul de finanţare a fost semnat la 16.06.2020, dată de la care proiectul se află în implementare, până la data de 31.12.2023.

Situația actuală

Începând cu 01.10.2022, prin Hotararea C.J. Buzău nr. 69/2022 C.R.C.H. nr. 9 Buzău şi-a încetat activitatea şi a fost înfiinţat Complexul de servicii comunitare nr. 9 Buzău ce are în structură 4 case de tip familial cu denumirile:

„PIATRA SOARELUI”

„PIATRA LUNII”

„OCHI DE TIGRU”

„OCHI DE ȘOIM” și un Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități „ONIX”.

Serviciile noi au primit licente de functionare provizorie, in data de 10.10.2022, astfel: Licenta de functionare provizorie nr. 1792 („Ochi de tigru”), Licenta de functionare provizorie nr. 1791 („Ochi de soim”), Licenta de functionare provizorie nr. 1794 („Piatra Lunii”), Licenta de functionare provizorie nr 1793 („Piatra soarelui”) si Licenta de functionare provizorie nr.1790 („Onix”).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.