Săptămâna aceasta se anunță a fi una plină pentru administrația publică locală. marți, este programată ședința ordinară a lunii noiembrie la Consiliulul Județean. Apoi joi, vine rândul aleșilor locali să dezbată proiecte ce vizează municipiul Buzău.

Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean, programată să înceapă la ora 9.00, se află 29 de proiecte de hotărâre:

1. Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mateeșescu Ioan Caton şi declararea ca vacant a unui mandat de consilier judeţean

 1. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NEDELCU GRIGORE;
 2. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2016;
 3. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău;
 4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;
 5. Rectificarea a I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Buzău;
 6. Rectificarea a V-a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 7. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;
 8. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 9. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Muzeului Județean Buzău;
 10. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 al Camerei Agricole Județene Buzău;
 11. 1 Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2017;
 12. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2017 la nivelul Judeţului Buzău;
 13. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 32/2016 privind aprobarea repartizării unor sume destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale, participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2016 și a Metodologiei de alocare a sumelor;
 14. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 181/2016 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumelor pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pentru anul 2016;
 15. Declararea apartenenţei la domeniul public al judeţului Buzău a unui bun imobil situat în municipiul Buzău, str. Poştei nr.1;
 16. Stabilirea funcțiunii imobilului proprietate publică a Județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 (fost Spital I.C. Brătianu), aflat în administrarea Consiliului Județean Buzău – formă actualizată;
 17. Aprobarea promovării proiectului „Restaurarea, conservarea și modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 40 în vederea înființării Centrului Muzeal I.C. Brătianu”, propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”;
 18. Aprobarea unor modificări în Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău şi Planul de Acţiuni 2014 – 2020;
 19. Aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Promovarea Turismului în Județul Buzău și a Planului Operațional 2016-2020;
 20. Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
 21. Aprobarea organizării concursului de proiecte de management la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău;
 22. Actualizarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a Judeţului Buzău;
 23. 2 Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Albești – Buzău și retur operatorului de transport SC PARMITRANS SRL;
 24. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Udați – Buzău și retur operatorului de transport SC PARMITRANS SRL;
 25. Modificarea Caietului de sarcini aferent licenței de traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, seria LT nr. 140, și a tabelului cu persoane transportate pe traseul Beșlii (comuna Mînzălești) – Buzău și retur;
 26. Aprobarea Raportului privind legalitatea măsurilor dispuse de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Buzău în cazul copiilor-elevi cu domiciliul în alte județe decât județul Buzău;
 27. Încetarea numirii temporare a domnului Vintilescu Belciug Adrian în funcția de conducere de Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 28. Aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Buzău

 

Ședința Consiliului Local Municipal este programată pentru joi, iar ordinea de zi cuprinde 23 de proiecte de hotărâre:

1.- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în cadrul structurii de management pentru gestionarea Schemei de Granturi pentru Licee (SGL) finanțate prin Proiectul privind învățământul secundar (ROSE);

2 – proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în Adunarea Generală a acţionarilor Societății Comerciale “Trans Bus” S.A Buzău ;

 1. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelului legitimației primarului municipiului, viceprimarilor și a consilierilor locali precum și a modelului semnului distinctiv al calității acestora;
 2. 4. – proiectul de hotărâre pentru instituirea taxei speciale de salubrizare, datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare;
 3. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea facilităţilor oferite de Societatea Comercială ” REREcologic Service ” S.A Buzău pe perioada de valabilitate a Contractului de Concesiune nr. 3450/2006, astfel cum a fost prelungit prin Actul adițional  nr. 1/2014;
 4. – proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău;
 5. – proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora;
 6. – proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Buzău a unui imobil situat în municipiul Buzău, str. Republicii, nr. 18;
 7. – proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret în domeniul public al municipiului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, imobil situat pe str. col. Ion Buzoianu, nr. 109;
 8. – proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu numărul cadastral 65.088 situat în municipiul Buzău, strada Depoului nr.1A;
 9. – proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent aleii de acces din strada Transilvaniei la imobilele cu nr. 181-187;

12- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent căii de acces din aleea Dumbrava la imobilul cu nr. 9 B  ;

13.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, tarlaua 31, parcela 368 ;

14.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Haiducului nr.1A, precum şi aprobarea vânzării acestui teren către Societatea Comercială ” Zahiu Elva ” S.R.L. Buzău ;

15.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Unirii, lângă blocul C2;

 1. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietate publică a municipiului, situat în municipiul Buzău, tarlaua 30, parcela 271, lotul 2, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi documentaţiei de atribuire;

17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Pîslaru Simona – Cătălina a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 156, cartier Orizont;

 1. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Simion Alexandru a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 17, cartier Orizont ;
 2. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Simion Bogdan a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 19, cartier Orizont ;
 3. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Stănică Daniel Laurențiu a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 128, cartier Orizont ;
 4.    – proiectul de hotărâre  pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Drăgoi Gina a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 176, cartier Orizont;
 5.    – proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeana Moiseanu Cristina a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 158, cartier Orizont                    23.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Bîrcă Ciprian-Mihail a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Nicu I. Constantinescu nr. 136, cartier Orizont ;
 6. – proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada decembrie 2016 – februarie 2017;

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.