finanteDirecţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor că, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 123/2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 87 din 4 februarie 2014, au fost aduse modificări Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Prin acest act normativ au fost modificate conţinutul şi instrucţiunile de completare pentru Formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“. Aceasta actualizare a fost necesară ca urmare a modificărilor legislative aduse Codului fiscal prin OUG 102/2013, modificări ce au vizat în principal:

  • posibilitatea unor contribuabili, de a opta, pentru un exerciţiu financiar, diferit de anul calendaristic;
  • includerea în sfera impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi a persoanelor care realizează venituri din consultanţă şi management, cu condiţia ca ponderea acestor venituri în veniturile totale, să nu depăşească 20 %;
  • introducerea impozitului pe construcţii reglementat de titlul IX 3 din Codul fiscal, impozit ce reprezintă venit al bugetului de stat.

Principalele modificări aduse conţinutului Formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” precum şi instrucţiunilor de completare, sunt următoarele:

  • a fost introdus în declaraţia 100 impozitul pe construcţii;
  • au fost detaliate unele poziţii din Nomenclator referitoare la taxele aferente jocurilor de noroc respectiv „Taxa pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc” şi „Taxa anuală pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc”;
  • poziţiile referitoare la impozitul pe veniturile realizate de nerezidenţi persoane fizice şi  persoane juridice au fost înlocuite cu alte noi poziţii  structurate pe tipurile de venituri realizate de către nerezidenţi respectiv venituri din dividende, dobânzi, redevenţe, comisioane, premii, remuneraţii etc.
  •  a fost eliminat din declaraţia 100 impozitul pe veniturile din arendă ca urmare a modificării tratamentului fiscal aplicabil acestuia şi preluării în formularul 112.

Prevederile noului ordin referitoare la Formularul 100 se aplică pentru declararea impozitelor şi taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2014.      

Declaraţia privind obligaţiile de plată  la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistenţă, ce este pus la dispoziţia contribuabilului gratuit de către unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF , la adresa www.anaf.ro.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.