cumpana_utilaj_dezapezire_04În judeţul Buzău, imediat după oprirea viscolului echipajele de deszăpezire au început să acţioneze în forţă, astfel că la ora 13.00 numărul localităţilor izolate şi a drumurilor închise sau cu restricţie a început să scadă.

Nr.

crt.

OBIECTIVE

TOTAL

(numeric)

OBSERVAŢII/DETALII

SUPLIMENTARE

1.

Unităţi administrativ-teritoriale afectate

32

Amaru, Balta Alba, Bălăceanu, Blajani, Boldu, Brădeanu, Breaza, CA Rosetti, Căneşti, Chiliile, Cilibia, Cochirleanca, Ghergheasa, Glodeanu Sărat ,Glodeanu Siliştea, Largu, Luciu, Mânzăleşti, Murgeşti, Năeni, Odăile, Pietroasele, Pîrscov, Racoviţeni, Robeasca, Ruşeţu, Săhăteni, Scutelnici, Ţinteşti, Vâlcelele, Valea Salciei, Ziduri.

2.

Localităţi aparţinătoare afectate

3.

Localităţi izolate

93

Dobrileşti, Budişteni, Gomoeşti, Groşani, Cîmpeni, cătun Garofiţe, cătun Nenciu, cătun Vrabia, cătun Cormeanca, Blăjani, Flămînda, Soreşti, Fîntînele, Vârf, Vintileanca, Găgeni,  Călţeşti, Pietroasa Mică, Breaza, Fundata, Potecu, Faţa Malului, cătun Valea Ursului, Cojanu, Tîtîrligu, Viforîta, Băceni, Pîacurile, Negoşina, Gonţeşti, cătun Bondrea, Glodu Petcari, Poiana Pletari, Trestioara, Budeşti, Crevelesti, Fotin, Stiubeiu, Boldu, Balta Alba, Amara, Stavaresti, Baile, Valcelele, Tarlele, Roşioru, Bălăceanu, Costieni, IH Rădulescu, Robeasca, Moşeşti, Ghergheasa, Sălcioara, Budrea, Valea Salciei, Valea Raţei, Funduri, Ileana, Pitulicea, Cîrligu Mare, Cîrligu Mic, Văcăreasca, Corbu, Caşota, Arcanu, Lipănescu, Brăgăreasa, Mitropolia, Smîrdanu, Bălaia, Albeşti, Calţuna, Lucieni, Movila Oii, Lunca, Bălteni, Cotu Ciorii, Luciu, Caragele, Largu, Scărlateşti, Sergent Ionel Ştefan, Trestieni, Tîrcov, Oleşeşti, Valea Ştefanului, Corneanu, Posoleşti, Capul Satului, Piatra Alba

4.

Întreruperea furnizării  utilităţilor publice:

2

 

4.1.

– localităţi fără curent electric

2

Localităţi: 0 afectate total2 afectate parţial Bozioru, Nehoiu (sat Curmătura)

0 LEA 20 KV avariate total

2 derivaţii LEA 20 KV avariate parţial

7 posturi de transformare nealimentate

consumatori afectaţi 520

Se acţionează cu 25 echipe de la SDEE Buzău

4.2.

– localităţi fără alimentare cu apă

4.3.

– localităţi fără alimentare cu gaze

5.

Persoane afectate din care:

 

5.1.

– decedate

5.2.

– dispărute

1

(localitatea Odaia Banului, comuna Ţinteşti)

5.3.

– rănite

5.4.

– izolate în locuinţe

5.5.

– evacuate din locuinţe

5.6.

– salvate (exclusiv cele asistate medical)

5.7.

– blocate în trafic (în autovehicule, trenuri, gări, aeroporturi şi porturi)

5.8.

– asistate medical

6.

Locuinţe afectate din care:    

6.1.

– distruse

6.2.

– avariate

6.3.

– izolate

7.

Anexe gospodăreşti afectate din care:

 

7.1.

– distruse

7.2.

– avariate

7.3.

– izolate

8.

Obiective social economice afectate din care:

 

 

8.1.

– distruse

8.2.

– avariate

8.3.

– izolate

9.

Autostrăzi şi drumuri naţionale

4

 

9.1.

– blocate *

DN2 E85 între Urziceni – Buzău restricţie pentru auto cu masa mai mare de 7,5 tDN 22 între localităţile Râmnicu Sărat – Băile închis

DN 2C între Costeşti – Smeeni – lim. jud. Ialomiţa

DN 2B între localităţile Buzău – Brăila închis

9.2.

– cu circulaţie restricţionată

1

9.3.

– închise**

3

10.

Drumuri judeţene

23

 

10.1

– blocate*

23

DJ 102I între Smîrdan – MitropoliaDJ 102H între DN2E85 – Pitulicea – Amaru – Cotorca

DJ 103R între DN1B – Găgeni – Vintileanca, DN1B – Greceanca

DJ 202 E între Rm. Sărat – Voetin

DJ 203 între V. Rîmnicului – Ziduri – Bălăceanu

DJ 203A între Rm. Sărat – Grbănu – Livada, Livada – Murgeşti, Valea Rm – Sălcioara – Ghergheasa – Amara – Stăvărăşti, Niculeşti – Mărgăriteşti – Batogu;

DJ 203C între DN1B – Pietroasele, DN2E85 – Florica, Mihăileşti – M. Banului

DJ 203D între Buzău – Smeeni – Scutelnici

DJ 203G între Costeşti – Stîlpu

DJ 203I între Cilibia – Gara Cilibia Pogoanele – lim. jud. Ialomiţa

DJ 203K între DN21E85 (Autorola)- Robeasca

DJ 203N între Ruşeţu – lim jud Brăla

DJ 204 M între Jgheab – Lopătăreasa

DJ 203 P între Rubla – Rîmnicelu

DJ 204C Bisoca de la km 64 la km 68

DJ 204D Maxenu – Ţinteşti – DN2B

DJ 205 Pietroasele – Breaza – Năieni

DJ 205A între Lipia – Ciobănoaia

DJ 205B între DN1B – Săhăteni – Năieni

DJ 214A între Caragele – Largu – Scărlăteşti – Ruşeţu

DJ 215A între Poşta Cîlnău – Blăjani

DJ 216 între Lunca – DN22

DJ 220 între Poşta Cîlnău – Boboc –Cochirleanca – Bălăceanu, Ghergheasa – Boldu, Pardoşi – Buda, Pardoşi – Batogu, Apostari – V. Salciei

10.2

– cu circulaţie restricţionată

10.3

– închise**

11.

Drumuri comunale

37

 

11.1

– blocate*

34

DC 1 Cioranca – Movila BanuluiDC 2 Ştiubei – DN 22

DC 2 CA Rosetti – Lunca

DC 5 Vîlcele – DN 22

DC 10 Ziduri – Costieni

DC 13 Balta Albă – Stăvărăşti

DC 14 Boboc – Tîrlele

DC 17 şi DC 18 Gălbinaşi – închise

DC 20 CA Rosetti – Cotu Ciorii

DC 24 Cilibia – Movila Oii

DC 33 Frasinu – Odaia Banului

DC 35 Mihăileşti – Pitulicea

DC 37 Gomoeşti – Spătaru

DC 44 Şarînga – Dara

DC 46 – Lipia

DC 47 Dealu Viei – Merei

DC 92 Scorţoasa – Negoşina

DC 153 M.Banului – Cioranca

DC 169 Ruşeţu – Sg Ionel Ştefan

DC 176 Pogonele – Ţintesti

DC 188 Greceanca – Bădeni

DC 216 Măcrina – DN22

DC 226 – Lipia – Merei închis

DC Amaru – Cîmpeni

DC Brădeanu – Smîrdanu

DC Costeşti – Burduşani

DC Dulbanu – DJ102H

DC Grebănu – Zăplaj

DC Pietrosu – Groşani

DC Podgoria – Pleşeşti

DC Scorţeanca – Lacu sinaia

DC Scutelnici – Arcanu

DC Scutelnici – Brăgăreasa

DC Smeeni – Udaţi – Lucieni

DC Spătaru – Gomoieşti

DC Vîrf – Fîntînele

11.2

– cu circulaţie restricţionată

11.3

– închise**

3

12.

Căi ferate

 

12.1

– blocate*

12.2

– cu circulaţie restricţionată

12.3

– închise**

13.

Aeroporturi închise

 

14.

Porturi maritime şi fluviale închise

 

15.

Autovehicule blocate în trafic

16

Trenuri blocate în trafic

 

17

Animale evacuate/salvate

18

Puncte de trecere frontieră închise

 

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.