Ordinul comandatului acțiunii nr. 76066/ 4.05.2020, care prevede instituirea carantinei în cartierul Poștă din municipiul Buzău a fost adoptat ca urmare a evaluării de risc expusă de către Direcția de Sănătate Publică a județului Buzău, precum și a punctelor de vedere favorabile exprimate de structurile de ordine.

 • Măsurile care se impun ca urmare a instituirii carantinei, în cartierul Poștă din municipiul Buzău sunt:

* purtarea măștilor de protecție sau a variantelor alternative de către toate persoanele aflate în spații publice din zona carantinată;

* sunt interzise vizitele și reuniunile de familie, în perioada carantinei;

* persoanele care au domiciliul sau reședința în zona carantinată nu se vor deplasa la locul de muncă, urmând ca la sfârșitul perioadei să beneficieze de concedii medicale eliberate de medicul de familie;

* se vor limita la maximum deplasările pentru aprovizionarea de la magazinele din interiorul cartierului;

* pentru orice urgență medicală se va apela telefonic medicul de familie sau serviciul 112;

* persoanele care au domiciliul sau reședința în zona carantinată și au afecțiuni cronice vor solicita medicului de familie prescripție medicală on-line către cea mai apropiată farmacie din zona limitrofă cu zona carantinată;

* persoanele care au domiciliul sau reședința în zona carantinată, care pot dovedi că au programare pentru anumite servicii medicale intra/extrajudețene, iar acestea nu suferă amânare, se vor adresa în prealabil la Direcția de Sănătate Publică la nr. de telefon 0771/478.426, 0771/478512 sau  0771/478.585, zilnic între orele 8º  – 22ºº, în vederea luării tuturor măsurilor necesare.

 • Sunt permise intrarea, respectiv ieșirea din zona carantinată pentru:
 1. a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și aprovizionării populației;
 2. b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

Pliante cu toate recomandările și obligațiile ce revin locuitorilor din zona carantinată au fost distribuite către toți locuitorii cartierului Poștă.

 • În cursul zilei de astăzi, 4 mai 2020, prefectul județului Buzău, dl Leonard Dimian a convocat o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău, în cadrul căreia a fost adoptat un proiect de hotărâre care cuprinde măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 în zona carantinată.

 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea unor măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 la nivelul județului Buzău

Având în vedere:

– prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiilor, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

– prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi ale Decretului preşedintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

– Prevederile Ordonanței Militare nr.7/04.04.2020  privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19;

– prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– prevederile Ordinului Comandantului Acțiunii nr. 76066 din 04.05.2020 privind instituirea carantinei într-o zonă din cartierul Poștă al municipiului Buzău;

– şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă din data de 04.05.2020.

În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.782 /19.12.2018

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. În zona de carantină din cartierul Poștă, municipiul Buzău este permisă intrarea, respectiv ieșirea pentru transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și aprovizionării populației pe baza documentelor justificative care să indice scopul și destinația transportului.

Art.2. În zona de carantină, menționată la art. 1, este permisă intratra, respectiv ieșirea persoanelor care nu locuiesc în zona carantinată, dar care își desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, sanitar veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilități publice, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

Art.3. (1) Din zona de carantină, este permisă intrarea, respectiv ieșirea persoanelor  persoanelor care locuiesc în zona de carantină, care își desfășoară activități în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, sanitar veterinar, situațiilor de urgență, asistenței și protecției sociale. serviciilor de utilitate publică, energetic, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor, gospodăririi apelor, doar pentru situații excepționale care țin de menținerea serviciilor publice sau operaționale.

(2) Din zona de carantină este permisă intrarea, respectiv ieșirea persoanelor  persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care activează în domeniul agriculturii, pomiculturii, creșterii animalelor și apiculturii, pe baza documentelor justificative emise și certificate de autoritățile competente, care să ateste natura activității.

(3) Persoanele prevăzute la alin.1 și alin. 2 vor putea părăsi zona de carantină numai după ce obțin aprobarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenție Buzău, ca urmare fie a solicitării angajatorului cu aprobarea persoanelor în cauză.

Art.4. În zona de carantină este permisă intrarea, respectiv ieșirea materiilor prime și resurselor necesare desfășurări activităților economice (materiale, financiare, umane), precum si aprovizionării populației, pe baza documentelor justificative care să indice scopul și destinația transportului.

Art.5. (1) Toate persoanele prevăzute la art. 2 și 3 vor prezenta autorităților legitimația de serviciu (valabilă pentru instituțiile bugetare) sau adeverința de salariat eliberată de angajator (valabilă pentru celelalte catecorii).

(2) În cadrul adeverinței eliberate de către angajator, trebuie specificat în clar următoarele aspecte: datele de contact și de identificare ale angajatorului, datele de contact și de identificare ale persoanei angajate/salariate, itinerariul de deplasare al acesteia între domiciliul și locația în care aceasta își desfășoară activitatea de lucru, precum și necesitatea argumentată a prezenței angajatului la locul de muncă și faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic.

Art.6. (1) Persoanele din zona de carantină care necesită asistență medicală de urgență în situații speciale (ex. chimioterapie, tratament/întreținere după chimioterapie, programe naționale de sănătate, etc) în centre medicale/unități spitalicești specializate, se pot deplasa conform programării, în intervalul orar 06.00-22.00, cu informarea prealabilă a Direcției de Sănătate Publică Buzău.

(2) Persoanele care intră sub incideța prevederilor alin.1 vor prezenta documinte medicale justificative, dovada programării pentru data în care efectuează deplasarea și declarație pe proprie răspundere în care se va preciza traseul deplasării, mijlocul de transport și datele de identificare a însoțitorului (dacă este cazul).

(3) Persoanele care intră sub incideța prevederilor alin. 1 se vor deplasa numai cu mijloace de transport proprietatea personală sau proprietatea înșoțitorului / conducătorului auto sau cu autospeciale sanitare.

Art.7. În interiorul zonei de carantină este obligatorie acoperirea nasului și a gurii la ieșirea din casă, în toate spațiile publice, cu măști de protecție sau a variantelor alternative.

Art.8. Administratorii  și deținătorii spațiilor comerciale din zona de carantină au abligația dotării acestor spații cu dispozitive de dezinfecție a mâinilor pe bază de alcool.

Art.9. În zona de carantină Primăria municipiului Buzău va lua următoarele măsuri:

 1. a) asigurarea dezinfecţiei focarelor de infecţie din zona de carantină prin intermediul unei firme specializate autorizate, sub îndrumarea Direcţiei de Sănătate Publică Buzău;
 2. b) colectarea deşeurilor şi procedurile aplicabile pentru asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice (apă curentă, electricitate, etc.);
 3. c) distribuirea sacilor menajeri şi pubelelor pentru locaţiile în care au fost identificate persoane infectate cu COVID-19, deşeurile rezultate fiind colectate, eliminate şi neutralizate de către o firmă specializată autorizată;
 4. d) asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei;
 5. e) punerea la dispoziţia persoanelor carantinate a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate, în contextul epidemiologie existent
 6. f) inventarierea a tuturor persoanelor cu domiciliu, reședințăori adresă declarată în zona de xcarantină stabilită prin Ordinul Comandantului Acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 76066 din 04.05.2020 și comunicarea datelor către CJCCI Buzău.

Art.10. Inspectoratul de Poliție Județean Buzău în colaborare cu autoritatea publică locală va stabili rute ocolitoare a zonei carantinate și va informa populația în acest sens (dacă este cazul).

Art.11. Direcția de Sănătate Publică Buzău va stabili măsuri pentru medicii de familie din cartierul Poștă în vederea monitorizării atente a diferitelor categorii de persoane cu risc, cum ar fi: femei gravide, persoane dializate, pacienți oncologici etc.

Art.12. Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău în colaborare cu autoritatea publică locală va stabili zona de protecție și va informa CJCCI precum și alte autorități interesate.

Art.13. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Neron Lupaşcu” al județului Buzău prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și Primăriei Municipiului Buzău.

P R E Ş E D I N T E

P R E F E C T

Leonard Dimian

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.