Astăzi, IPJ Buzău a prezentat bilanțul pe 2022, prin intermediul Biroului de Presă:

În anul 2022, activitățile polițiștilor din Buzău au fost concentrate pe creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, protejarea vieții, integrității corporale și a patrimoniului acestora./ Intervenții operative la aproximaiv 11.000 de evenimente sesizate și 8.000 de activități cu caracter preventiv desfășurate, cu diferite grupuri țintă.

În anul 2022, activitatea poliţiştilor din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a fost una complexă, desfăşurându-se o gamă extinsă de activităţi specifice, axate pe asigurarea unui serviciu poliţienesc, profesional şi de calitate.

Activitățile polițiștilor au fost concentrate pe creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, protejarea vieții, integrității corporale și a patrimoniului acestora. Ținând cont de particularitățile anului 2022, an în care la nivel mondial au fost aliniate acţiuni conjugate pentru crearea unui front comun de asigurare a păcii, a stopării şi combaterii efectelor războiului de agresiune din Ucraina, poliţiştii din Buzău s-au integrat rapid și au participat constant, în paralel cu activitățile de menținere a climatului de ordine și siguranță publică, la toate activităţile direcționate pentru diminuarea efectelor războiului asupra umanităţii şi a infrastructurii civile.          

În ceea ce priveşte priorităţile naţionale identificate în 2022, acestea au fost prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, cu accent pe prevenirea infracţionalităţii cu grad ridicat de impact emoţional şi psihologic în comunitate, prevenirea infracţiunilor contra persoanei (dispariții de copii, agresiuni sexuale, violență domestică, victimizarea minorilor) şi prevenirea criminalității informatice.

Prioritatea identificată la nivel local a fost creşterea gradului de siguranţă rutieră în judeţul Buzău.

Polițiștii din Buzău au organizat peste 7.800 de activităţi cu caracter preventiv cu diferite grupuri țintă, în cadrul cărora au fost distribuite peste 16.000 de materiale cu recomandări preventive şi au fost informaţi peste 74.000 de cetăţeni cu privire la măsurile minime de protecţie pe care le pot adopta.

Totodată, au fost desfăşurate activități specifice în cadrul a treisprezece campanii naționale de prevenire: Campania națională de prevenire a înșelăciunilor on-line – cu scopul informării și conștientizării populației cu privire la riscurile asociate utilizării necorespunzătoare a instrumentelor de plată, Campania națională „Sărbători în siguranță” pentru prevenirea faptelor contra patrimoniului, Campania naţională „Sigur acasă”pentru prevenirea furturilor din locuințe, campaniile naţionale de prevenire Atingeri nedorite,Dincolo de aparențe”, „Bright Sky”, ,,Violența nu se șterge cu gesturi frumoase!”, ,,Vacanță în siguranță”, Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți!” şi Campania națională de prevenire a apelurilor abuzive la Numărul Unic de Urgență 112.

În paralel, au fost derulate proiecte educaţionale încheiate cu unităţi de învăţământ/centre culturale, în cadrul cărora au fost desfășurate activități pe linia prevenirii delincvenței juvenile și a victimizării minorilor.

În anul 2022, poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Buzău au intervenit la 10.802 sesizări, dintre acestea 4.235 fiind înregistrate în mediul urban.

Misiuni şi activităţi suplimentare au fost efectuate şi ca urmare a situaţiei internaţionale determinate de conflictul armat din Ucraina. Astfel, de la declanşarea conflictului până la finalul perioadei supuse analizei, poliţiştii din Buzău au organizat 6.734 de filtre rutiere şi au efectuat 6.155 de verificări specifice în context.

          Deși, în anul 2022, activitatea poliţiştilor din cadrul unităţii noastre a fost una complexă, desfăşurându-se concomitent o gamă extinsă de activităţi suplimentare atribuțiilor specifice, serviciul public a fost unul eficient, astfel că în județul Buzău nu au fost înregistrate evenimente deosebite de natură a afecta ordinea și siguranța publică.

 COMBATEREA CRIMINALITĂŢII – aspecte generale

În anul 2022, în judeţul Buzău nu au fost înregistrate situaţii în care să fi fost tulburată grav ordinea şi liniştea publică.

Criminalitatea sesizată a păstrat parametri analogi anului 2021, prin comensurare cu un an similar, precum 2019 (an nepandemic), indicatorul înregistrând chiar o scădere de 8,54%.

Criminalitatea economico – financiară sesizată a înregistrat o scădere de 3,32% fapte faţă de anul 2021, fără a fi înregistrarate modificări notabile ale indicatorilor privind infracţionalitatea judiciară sesizată sau infracţiunile de altă natură.

Cu privire la infracţionalitatea sesizată contra patrimoniului, numărul furturilor, care deţin o pondere de aproximativ 50% din totalul infracţiunilor contra patrimoniului, s-a redus pe fondul scăderilor semnificative înregistrate în cazul furturilor din locuinţă (-12%), furturile din auto (-40%), furturile din buzunare  (-2%)  şi furturile de păsări (-10%). 

Criminalitatea stradală

          Criminalitatea stradală a înregistrat o creştere sensibilă, de până în 2%, creşteri considerabile fiind înregistrate în cazul infracţiunilor de distrugere (+31,33 %) faţă de anul 2021.

Au scăzut numeric faţă de anul precedent faptele de tulburare a ordinii şi liniştii publice, dar şicele de înşelăciune.

Din categoria furturilor comise în mediul stradal, au scăzut faţă de anul 2021 furturile de auto, furturile de componente din exteriorul maşinii, furturile din auto, furturile din societăţi comerciale stradale, iarfurturile din buzunare, poşete, genţi se menţin la acelaşi nivel cu anul precedent.

În mediul rural au fost sesizate cu 6,2% mai puţine infracţiuni comparativ cu anul 2021.

Infracţiunile contra persoanei înregistrate la nivelul secţiilor de poliţie, au scăzut față de 2021 cu  7,4%, pe fondul scăderii acestui tip de criminalitate la nivelul a 9 secţii de poliţie rurală.

În perioada evaluată, infracţiunile de loviri sau alte violenţe înregistrate în mediul rural au scăzut raportat la anul 2021 (-5,17%).

S-au înregistrat scăderi, în mediul rural, la furturile din locuinţe, furturile din auto, furturile de produse agricole de pe câmp şi cele de păsări. Scăderi au înregistrat şi infracţiunile incidente Codului Silvic sesizate în mediul rural (-20%).

Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă:

          În anul 2022, în judeţul Buzău nu s-au înregistrat evenimente cu impact asupra comunităţii de natură a tulbura ordinea şi liniştea publică în care să fie implicați membrii unor grupări infracţionale. Au fost destructurate trei grupări pe linie de proxenetism şi şantaj, una dintre ele fiind din categoria celor cu predispoziţie la generarea de conflicte stradale.

În ceea ce priveşte celelalte categorii de fapte comise cu violenţă, s-au înregistrat scăderi la majoritatea infracţiunilor (tâlhării, vătămări corporale, loviri cauzatoare de moarte).

Infracţiunile de lovire sau alte violenţe au scăzut cu 4,53%.

Niciuna dintre infracţiunile amintite mai sus nu a rămas în evidenţe cu autor necunoscut, autorii fiind prinşi cu operativitate.

Regimul Armelor, Explozivilor şi Substanţelor Periculoase

În cursul anului 2022, polițiștii din Buzău au derulat activităţi atât în baza acţiunilor naţionale, cât şi a celor proprii, fiind constatate 90 de infracţiuni, ponderea deţinând-o constatările la Codul Penal privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, Legea 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic, Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor.

Au fost executate 132 de percheziţii domiciliare pe toate liniile de muncă din competenţă.

O prioritate de acţiune a fost reprezentată de identificarea şi constatarea cazurilor în care sunt deţinute contrar prevederilor legale arme, explozivi şi substanţe periculoase, de natură a constitui stări de pericol la adresa ordinii publice sau a siguranţei naţionale.

În total, în cursul anului 2022, au fost ridicate în vederea confiscării următoarele arme, muniţii sau componenete deţinute ilegal: 27 de arme de foc, dintre care 8 arme letale şi 1.022 de cartuşe.

De asemenea, au fost constatate 45 de infracţiuni şi au fost aplicate 55 de sancţiuni contravenţionale. A fost luată măsura anulării dreptului de deţinere, port şi folosire arme şi muniţii în 85 de cazuri, iar în 11 cazuri a fost luată măsura suspendării dreptului de deţinere port şi folosire arme.

          În ceea ce privește regimul materiilor explozive, în acest domeniu de activitate au fost constatate 16 infracțiuni şi indisponibilizate 6.364 de kilograme articole pirotehnice din categoriile F1, F2, F3, F4, P1 şi T1.

          Pe linia de muncă substanțe periculoase, au fost constatate 18 infracțiuni privind protecția mediului (depozitarea îngrăşămintelor chimice în spaţii neprotejate, neluarea măsurilor de eliminare totală a deşeurilor periculoase). Totodată, au fost aplicate 12 contravenții, în valoare de 98.000 de lei și indisponibilizate 175,6 de tone și îngrășăminte depozitate fără respectarea prevederilor legale, precum și 915 kilograme și 30 de litri de deșeuri periculoase.

          Totodată, în perioada analizată, în domeniul combaterii braconajului cinegetic, au fost constatate 11 infracţiuni şi 44 de contravenţii. Au fost ridicate în vederea confiscării 178 de kilograme de carne vânat, fiind indisponibilizate 10 arme, 2.440 de bucăţi muniţie şi 42 de laţuri utilizate la comiterea infracţiunilor.

          Analiza indicatorilor statistici în domeniu evidenţiază în continuare faptul că judeţul Buzău nu reprezintă o piaţă ilegală pentru operaţiuni cu arme şi muniţii, fenomenul având un caracter izolat, cu manifestări simple, fără pericol social ridicat şi fără un impact deosebit.

În anul 2022, în judeţul Buzău nu au fost înregistrate evenimente în care să fi fost folosite arme de foc.  

Criminalitatea economico – financiară:

În anul 2022, activitatea de constatare a faptelor de natură economico-financiară desfăşurată de poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Buzău s-a concretizat în 379 de infracțiuni, la acestea adăugându-se 84 de infracţiuni constatate în dosare penale ce au fost declinate de către formaţiunile de profil, în baza materiei sau după calitatea persoanelor.

Anul trecut activitatea de sesizare a infracţiunilor economico – financiare a înregistrat o scădere de 3,32% la nivelul județului Buzău.

Pe tipuri de infracţiuni economico-financiare s-a înregistrat o creştere în ceea ce priveşte infracţiunile de înşelăciune, infracţiunile de fals, infracţiuni privind mărcile şi indicaţiile geografice de şi infracţiunile de delapidare.

Analizând activitatea desfăşurată în domeniul evaziunii fiscale, în anul 2022 se observă că poliţiştii inspectoratului au finalizat cercetările prin trimitere în judecată în 33 de dosare penale, în care prejudiciul a fost recuperat în procent de 85,88 %, adică 38.379.000 de lei. La acesta se adaugă alte prejudicii recuperate în dosare penale aflate în curs de soluţionare, 16.283.000 de lei.

Pe linia prevenirii şi combaterii ilegalităţilor ce se comit în domeniul contrabandei, transportului şi comercializării produselor din tutun, din analizele deţinute a rezultat că la acest moment în judeţul Buzău piaţa de ţigarete provenite din contrabandă este în scădere, înregistrându-se mai degrabă fenomenul de producere ilegală de ţigarete. În cadrul activităţilor specifice de profil, au fost ridicate în vederea confiscării a 64.960 de ţigarete, 1.000 de kilograme de tutun, 500.000 bucăţi de cartoane din care se confecţionează pachetele de ţigarete de marcă, filtre, precum şi accesorii necesare confecţionării pachetelor, utilaje de mărunţit şi cernut tutun.

În anul 2022, poliţiştii buzoieni au instrumentat 5 dosare penale în acest domeniu, în care s-au efectuat cercetări împotriva a 9 persoane, dintre care 4 persoane în stare de reţinere, urmată de măsuri de control judiciar.

În ceea ce priveşte activitatea de identificare şi investigare a infracţiunilor de natură economico-financiară specifice, care se manifestă în domeniul mediu şi materiale reciclabile, în cursul anului 2022, au fost instrumentate 31 de dosare penale.

Infracţionalitatea în domeniile silvicultură şi piscicultură:

În perioada analizată, poliţiştii inspectoratului au desfășurat peste 250 de acțiuni și controale pe linia prevenirii şi combaterii delictelor silvice şi a faptelor ilegale asociate din tăierea arborilor, circulaţia, depozitarea, prelucrarea primară şi comercializarea materialelor lemnoase.

Polițiștii au aplicat 148 de sancţiuni contravenţionale în conformitate cu prevederile Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravenţiilor silvice, fiind confiscaţi aproximativ 760 de metri cubi de material lemnos.

În cursul anului 2022, la nivelul inspectoratului au fost constatate 128 de infracţiuni la regimul silvic, reprezentând fapte penale privind tăieri ilegale şi furturi de arbori, la care se adaugă alte 13 infracţiuni în domeniul exploatării şi industrializării materialului lemnos, conexe unor infracţiuni de natură economico-finaciară.

În domeniul pescuitului şi acvaculturii, în cursul perioadei analizate au fost efectuate 33 de controale pe această linie, fiind constatate două infracţiuni la OUG 23/2008 privind pescuitul și acvacultura şi confiscate peste 90 de kilograme pește.  

Activitatea de urmărire şi supraveghere judiciară

La începutul anului 2022, la nivelul inspectoratului se aflau în lucru 66 de persoane date în urmărire naţională, 58 dintre acestea fiind date şi în urmărire internaţională.

În cursul anului 2022, polițiștii de investigații criminale au desfășurat activitățile specifice în 162 de acte de executare, a fost clarificată situaţia a 143 de persoane dispărute şi au executat 9 mandate europene de arestare.

O altă activitate importantă desfăşurată la nivelul inspectoratului a constituit-o supravegherea persoanelor împotriva cărora au fost dispuse măsurile preventive ale arestului la domiciliu sau controlului judiciar – domeniu în care nu au fost înregistrate evenimente în cursul anului trecut.

În anul 2022, s-au primit spre executare/supraveghere 191 de măsuri preventive dintre care 43 de măsuri de arest la domiciliu și 148 măsuri de control judiciar.

De asemenea, în anul 2022, au fost întocmite și înaintate 20 de informări/solicitări de schimbare a măsurilor preventive dispuse de către organele judiciare competente, privind 9 persoane ce nu au respectat sau au încălcat cu rea-credință obligațiile stabilite în cadrul măsurilor, instanţele dispunând în două cazuri schimbarea măsurii preventive a controlului judiciar, cu măsura arestului la domiciliu.

Riscul rutier

Creșterea gradului de siguranță rutieră a reprezentat și anul trecut una dintre principalele priorități ale Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, provocarea apărută în anul 2022, comparativ cu anul precedent, fiind fluxul mare de cetăţeni ucraineni care au tranzitat teritoriul României.

Activitățile polițiștilor rutieri s-au adaptat în permanență la specificul riscului rutier în funcție de dinamica valorilor de trafic, astfel că nu au fost înregistrate totuşi evenimente rutiere cu un puternic impact.

Au fost desfășurate peste 948 de acţiuni şi controale, context în care au fost constatate aproximativ 68.850 de contravenţii la regimul circulaţiei, fiind reţinute 6.526 de permise în vederea suspendării dreptului de a conduce. Totodată, au fost retrase până la remedierea defecţiunilor 1.269 de certificate de înmatriculare.

În anul 2022, polițiștii au constatat 733 de infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere.

Evoluţia accidentelor grave de circulaţie a înregistrat un trend descendent, atât în ceea ce priveşte numărul, cât şi a urmărilor acestora. Astfel, în anul 2022 s-au înregistrat cu 13% mai puține accidente grave de circulație, scăderi fiind înregistrate și în ceea ce privește numărul persoanelor rănite grav (aproximativ 29%). 45 de persoane au decedat în accidente rutiere în anul 2022, cu 7 persoane mai mult faţă de anul precedent.

Principalele cauze generatoare de accidente rutiere au fost indisciplina pietonală, viteza neregulamentară, depăşirile neregulamentare şi acordare prioritate vehicule, precum şi nerespectarea distanţei în mers între autovehicule.

Biroul pentru Protecţia Animalelor

În scopul educării și informării populației, au fost desfășurate activități preventive atât în mediul rural, cât şi în mediul urban, diseminarea mesajului instituţional realizându-se inclusiv prin colaborarea cu reprezentanţii mass-mediei locale.

În perioada analizată au fost demarate cercetări în cadrul a 38 de infracţiuni ce intră în competenţa structurii.

Principala cauză generatoare rămâne lăsarea fără supraveghere a animalelor.

Biroul Siguranţă şcolară

Activitățile pe această linie au urmărit creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Au fost verificate 62 de unități de învățământ preuniversitar, inclusiv cu privire la modul de asigurare al acestora cu pază și elemente de protecție conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

De asemenea, poliţiştii din cadrul Biroului Siguranţă Şcolară au organizat și realizat 279 de activități preventive şi au încheiat 28 de acorduri de parteneriat pentru implementarea unor proiecte educaționale în unități de învățământ în anii școlari 2020-2021 și 2021-2022.  

În ceea ce priveşte infracţionalitatea sesizată din unităţile de învăţământ şi zona adiacentă acestora, în anul 2022, au fost sesizate 47 de infracţiuni (24 în mediul urban şi 23 în mediul rural) comise în şcoli şi zona adiacentă acestora.

Din totalul infracţiunilor sesizate în anul 2022 în unităţile de învăţământ şi zonele adiacente acestora, ponderea cea mai mare o deţin infracţiunile de loviri sau alte violenţe şi cele de furt.

Pregătirea profesională

Serviciul Pregătire Profesională a gestionat pregătirea personalului unităţii prin participarea la cursuri / activităţi de pregătire desfăşurate în cadrul instituţiilor de învăţământ specializate din subordinea M.A.I. şi I.G.P.R. / în cadrul instituţiilor de învăţământ din afara M.A.I./în străinătate. Anul trecut, 201 poliţişti au participat la astfel de activităţi.

De asemenea, au fost organizate activităţile de tutelă profesională / definitivare în profesie pentru personalul nou încadrat sau care a schimbat linia de muncă.

Criminalistică

În contextul investigării tehnico-ştiinţifice a locului faptei şi a deplasărilor în teren, specialiştii criminalişti au ridicat din câmpul infracţional urme de toate categoriile, din care au rămas în evidenţă 9.679.

Prin activităţile desfăşurate, poliţiştii au identificat şi probat vinovăţia a 125 de autori de infracţiuni în 106 cazuri.

Resurse umane şi logistice

La sfârşitul anului 2022, statul de organizare al unităţii era încadrat în procent de 83,45%.

În anul 2022, au fost organizate şi s-au desfăşurat concursuri cu recrutare din sursă externă pentru ocuparea a 55 de posturi în cadrul unităţii (politişti şi personal contractual), la care s-au înscris 356 de candidaţi.

Din punct de vedere logistic, în cursul anului trecut, au fost demarate proceduri specifice şi realizate investiţii privind amenajări interioare şi exterioare la sediile mai multor subunităţi din mediul rural, precum şi la poliţiile municipale/orăşeneşti şi la reşedinţă.

De asemenea, au fost efectuate reparaţii şi amenajări interioare ale spaţiilor destinate arhivării, precum şi a spaţiilor utilizate de structurile ce necesită reacreditări specifice.  

Totodată, pentru asigurarea mentenanţei parcului auto, au fost efectuate 454 de intervenţii.

Transporturi feroviare

În cursul anului 2022, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Buzău au acționat în stațiile căilor feroviare și în trenurile de călători  pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă civică, precum şi pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional.

Poliţiştii Biroului Județean de Poliție Transporturi Buzău au desfăşurat activităţi specifice transporturilor feroviare, fiind derulate 105 acţiuni.

Au legitimat 11.630 de persoane, fiind depistaţi 918 de călători care nu au respectat regulile de taxare a călătoriei. 

Au fost constatate 2.348 de contravenţii, valoarea amenzilor aplicate fiind de peste 255.000 de lei.

O pondere însemnată o deţin sancţiunile contravenţionale aplicate la Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, respectiv 1.203.

De asemenea, au fost demarate cercetări în cazul a 73 de infracţiuni sesizate. Dintre faptele pentru care au fost demarate cercetări, 39 sunt infracţiuni de natură judiciară, respectiv 21 de infracţiuni de natură economico-financiară şi 13 de altă natură.

Totodată, au fost desfăşurate acţiuni preventive în parteneriat cu structuri cu atribuţii comune: alături de ofiţerii de la Compartimentul de Analiza şi Prevenirea Criminalităţii în domeniul prevenirii accidentelor prin electrocutare în cadrul campaniei de prevenire “Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”, acţiuni împreună cu Serviciul Rutier în scopul prevenirii şi combaterii încălcării normelor rutiere instituite la trecerile la nivel cu calea ferată, dar şi acţiuni împreună cu Biroul de Imigrări pe linia combaterii migrației ilegale.

Astfel, în anul 2022 nu au fost înregistrate evenimente deosebite în domeniile de acţiune de mai sus.

Obiective şi priorităţi:

În anul 2023, poliţiştii Inspectoratului de Poliție Județean Buzău vor continua să își exercite atribuțiile pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în virtutea respectării ordinii și liniștii publice, în condițiile legii.

Polițiștii din Buzău vor continua să acționeze specializat, pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică optim, cu prioritatea interesului public, fiecare activitate realizându-se în interesul persoanei, al comunității, precum și în sprijinul celorlalte instituții ale statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

O prioritate a unităţii noastre în anul 2023 o va constitui pregătirea continuă a poliţiştilor încadraţi, astfel încât serviciul polițienesc să rămână unul eficient, constant, prompt, proactiv.

Vor fi intensificate acțiunile pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilicite pe linia exploatării, transportului, prelucrării şi comercializării materialului lemons și vor fi continuate demersurile pentru asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri în domeniile de referinţă prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.

De asemenea, poliţiştii din Buzău își stabilesc drept obiectiv pentru anul în curs menţinerea nivelului de intensitate al activităţilor preventiv-combative necesare pentru asigurarea unui nivel optim de siguranţă pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului şi siguranţa rutieră.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.