În vederea asigurării unui climat corespunzător, pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase cu ocazia Sfintei Sărbători Adormirea Maicii Domnului, pompierii buzoieni desfăşoară controale de prevenire în lăcaşurile de cult, dar şi informări preventive care au ca scop cunoaşterea măsurilor de prevenire şi modul de comportare pe timpul manifestărilor religioase.  Astfel pompieri buzoieni  recomandă:

* accesul credincioşilor în incinta lăcaşului de cult se permite în limita capacităţii bisericii, în scopul evitării producerii de accidente.

* uşile de acces / evacuare se menţin în poziţia deschis, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros. În condiţiile unui număr foarte mare de participanţi se recomandă organizarea slujbelor religioase în aer liber.

* întreţinerea corespunzătoare, verificarea periodică şi remedierea tuturor defecţiunilor de la instalaţiile electrice, sistemele de încălzire utilizate, aparatele de preparat şi încălzit hrană şi coşurile de fum, de către personal autorizat.

* pe timpul desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros se evacuează, din interiorul lăcaşului de cult, covoarele, mochetele, scaunele şi băncile nefixate ferm de pardoseală.

* lumânările nu vor fi amplasate decât în sfetnice special amenajate, permanent supravegheate, protejate cu nisip şi tablă, asigurate împotriva răsturnării, şi amplasate la distanţă corespunzătoare faţă de materiale combustibile ale bisericii.

* nu lăsaţi nesupravegheaţi copiii care vă însoţesc la slujbe şi nu le permiteţi să se joace cu lumânările aprinse.

* nu vor fi folosite materiale uşor combustibile (hârtie, plastic), pentru a proteja flacăra lumânării împotriva vântului.

* nu creaţi aglomerări de persoane în apropierea sfetnicilor cu lumânări aprinse.

* în condiţiile în care apar incidente, nu creaţi panică şi luaţi măsuri de evacuare a copiilor, a persoanelor în vârstă, a bunurilor de mari valori, concomitent cu localizarea şi lichidarea incendiului.

* la terminarea slujbelor religioase, se vor stinge lumânările şi candelele.

* asigurarea dotării cu stingătoare şi alte  mijloace de stingere la fiecare lăcaş de cult.

* parcarea autoturismelor persoanelor care participă la slujbele religioase cu public numeros ori a autocarelor şi microbuzelor se face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie ale serviciilor profesioniste ori voluntare pentru situaţii de urgenţă la un eventual incendiu.

În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru:

  • evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii precum şi a bunurilor importante adăpostite;
  • anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112;
  • stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie.