Pompierii atrag atenția asupra riscurilor care există în perioada caniculară. Prin urmare, se arată într-un comunicat de presă, consiliile judeţene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituţiilor din zonele menţionate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice. Trebuie identificate sectoarele de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii, și totodată se stabilesc măsurile de protecţie specifice.Factorii responsabili trebuie să asigure şi să verifice zilnic instalaţiile de stingere şi a rezervelor de substanţe stingătoare.Recipientele, rezervoarele și alte tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune trebuie depozitate la umbră.Nici utilajele agricole nu sunt uitate, acestea trebuie verificate încât să nu constituie surse de aprindere, şi dotate cu mijloace de primă intervenţie. În perioadele caniculare sau secetoase mai specifică pompierii, se restricționează efectuarea  în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive.  Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv10 mfaţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.