Camera de Conturi Buzău a descoperit în urma controalelor și acțiunilor de audit din 2012 mai multe nereguli la primăria Buzău în ceea ce privește strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizar. Spre exemplu regulamentul propriu nu conţine clauze adecvate care să asigure un nivel de performanţă (,,3E”) corespunzător aşteptărilor comunităţii locale, în general, şi ale fiecărui cetăţean/utilizator în parte. Raportul Camerei de Conturi Buzău mai relevă și alte aspecte neconforme cum ar fi:

–          gradul de acoperire cu servicii de salubrizare la finele anului 2011 este sub nivelul prevăzut în strategia de gestionare a deşeurilor, respectiv  65%, faţă de 80% prevăzut; 

–           în bugetul local nu au fost prevăzute fonduri pentru modernizarea şi dezvoltarea sistemului de salubrizare;

–           nu s-a efectuat  o analiză detaliată a structurii cheltuielilor indirecte în vederea renegocierii ponderii acestor cheltuieli în structura tarifelor practicate de operatorul serviciilor de salubrizare;

–           nu au fost respectate  principiile economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în efectuarea cheltuielilor pentru realizarea acestor servicii publice de salubrizare în municipiul Buzău, astfel:

–          s-a acceptat la plată şi decontat cheltuieli în valoare estimată de 1.174 mii lei reprezentând lucrări de măturat mecanizat şi manual în condiţiile în care temperatura exterioară a fost sub cea de îngheţ (respectiv sub zero grade), situaţie în care potrivit art. 55 alin. 4 din Ordinul ANRSC nr. 110/2007 şi  Caietului de sarcini (anexă la contractul de concesiune nr. 340/2006), aceste lucrări nu puteau fi executate. În plus, decontarea acestor lucrări s-a făcut fără existenţa unor comenzi ferme din partea entităţii, în care să se menţioneze căile publice (străzile, trotuarele,etc.) precum şi suprafeţele pe care urma a se efectua aceste operaţiuni.

În unele cazuri operaţiunile de măturat s-au realizat în aceeaşi perioadă în care s-a efectuat şi curăţatul zăpezii;

–           acceptarea la plată şi decontarea unor operaţiuni de pluguit zăpadă în perioadele  în care stratul de zăpadă înregistrat în municipiul Buzău (raportat de Apele Române  Buzău  –Ialomiţa) a fost sub cel prevăzut prin caietul de sarcini, respectiv sub 10 cm, valoare acestor lucrări fiind estimată la 49 mii lei;

–           în perioada 2009-2011 U.A.T.M Buzău a decontat SC RER ECOLOGIC SERV suma de 122 mii lei, reprezentând  lucrări de supraveghere a persoanelor beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 care au prestat ore de muncă în folosul comunităţii, deşi  în subordinea primăriei funcţionează direcţii/ compartimente  care au atribuţii  de monitorizare a activităţilor prestate de aceste persoane

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.